Deinstitucionalizācija

Deinstitucionalizācija ir psihiatriskās palīdzības sniegšanas reforma. Deinstitucionalizācija ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām.[1] Šīs reformas mērķis ir mazināt pacientu atrašanās laiku psihiatriskajā stacionārā, lai izvairītos no šo pacientu norobežošanās no sabiedrības, tiesību ierobežojumiem, diskriminācijas. Reformas ietvaros notiek pakāpeniska valsts psihiatrisko stacionāru slēgšana, vietu skaita samazināšana, decentralizētu centru celšana, pacientu integrēšana sabiedrībā, ārstēšana kopēja profila slimnīcās, īslaicīga pacientu atrašanās stacionārā, optimāla pacientu – ārstu daudzuma attiecība.

AtsaucesLabot