Datu bāzes teorija apkopo plašu tematu loku, kas saistīti ar datubāzes un datubāzu pārvaldības sistēmu pētniecību un pētījumiem teorētiskās sfērās.

Starp citām sfērām datu pārvaldības teorētiskie aspekti iekļauj vaicājumu valodas pamatu likšanu, skaitļošanas sarežģītību un vaicājumu izteiksmīgu jaudu, ierobežotu modeļa teoriju, datubāzes dizaina teoriju, atkarības teoriju, laiksakritības vadības pamatus un datubāzes atjaunošanu, deduktīvas datubāzes, laika un telpas datubāzes, reāla laika datubāzes, neskaidru un varbūtību datubāzes pārvaldību un tīmekļa datus.

Lielāka daļa pētnieciskā darba tradicionāli tiek balstīts uz relāciju moduļa, jo tas tiek uzskatīts par vienkāršākās un fundamentālākas nozīmes moduli. Atbilstošie rezultāti citiem datu modeļiem, piemēram, objektorientētus vai daļēji strukturētus modeļus vai pavisam nesen diagrammu un datu modeļi un XML, ir bieži atvasināmi no relāciju modeļiem.

Datubāzes teorijas centrā ir sapratne par vaicājumu valodu un tās saistību ar loģiku sarežģītība. Sākot no relāciju algebras un pirmās kārtas loģikas (kas ir līdzvērtīgi Koda teorēmas) un atziņa, ka svarīgi vaicājumi, piemēram, diagrammu sasniedzamība nav izsakāma šajā valodā, daudz spēcīgāka valoda balstīta uz loģisko programmēšanu un fixpoint loģika kā DATALOG tika izpētīta. Vēl uzmanība tika vērsta uz vaicājumu optimizāciju un datu integrācijas pamatiem. Šeit lielākā daļa darbu pētīta konjunktīvi vaicājumiem, kas pieņem vaicājumu optimizāciju, pat saskaņā ar ierobežojumiem, izmantojot pakaļdzīšanās (chase) algoritmu.