Dalībnieks:Tail/NPOV

Green check.png Šī ir viena no latviešu vikipēdijas vadlīnijām. Pirms labojiet šo lapu, pārliecinieties, ka labojums atspoguļo lietotāju vairākuma uzskatus.
Walnut.png Kodolīgi par šo vadlīniju: visos Vikipēdijas rakstos jāievēro neitralitāte – viedokļi jāatspoguļo godprātīgi, saskaņā ar to nozīmīgumu un bez aizspriedumiem.

Visos Vikipēdijas rakstos jāievēro neitralitāte – godprātīgi un bez aizspriedumiem jāataino visi nozīmīgie viedokļi par kādu jautājumu, ja tie tikuši publicēti drošos avotos. Neitralitāte ir viens no trim galvenajiem Vikipēdijas principiem, kas nodrošina rakstu kvalitāti (pārējie divi ir pārbaudāmība un "Vikipēdija nav pirmavots").

Vikipēdijas diskusijās, kopsavilkumos utt., lai apzīmētu šo principu, nereti lieto saīsinājumu NPOV (no neutral point if view – 'neitrāls skatpunkts).

SkaidrojumsLabot

Neitralitātes ievērošana ļauj korekti atainot dažādus viedokļus par noteiktu jautājumu. Neitralitātes vadlīnija nosaka, ka gadījumā, ja viedokļi par kādu jautājumu atšķiras, visi viedokļi jāapraksta tekstā, nevienu neizvirzot par pareizo. Nedrīkst arī norādīt, ka vispopulārākais uzskats vai vidusceļš starp dažādiem uzskatiem ir pareizais; izlemšana jāatstāj lasītāja ziņā. Viedokļi jāatspoguļo iespējami precīzi: jānorāda, kas un kāpēc tā uzskata, kā arī tas, kurš viedoklis dominē. Viedokļus rakstā var arī vērtēt, taču jāizvairās norādīt, kurš no tiem ir patiess. Ideālā gadījumā rakstā bezkaislīgi, godīgi un analītiski jāapraksta visi atšķirīgie uzskati.

Dažādi viedokļi jāatspoguļo bez aizspriedumiem. Aizspriedumi mēdz būt dažādi, piemēram, politiski (ja tiek aizstāvēts kāds politisks spēks) vai komerciāli (ja mērķis ir kāda uzņēmuma labums), aizspriedumi pēc rases, tautības (nacionālisms, reģionālisms), dzimuma (šovinisms), reliģijas, ģeogrāfiski aizspriedumi (gadījumos, kad viens un tas pats jautājums dažādās valstīs tiek skatīts dažādi), kā arī sensacionālisms jeb aizspriedumi par labu neparastai informācijai.

Lai ievērotu neitralitāti, jāmin fakti (ieskaitot faktus par viedokļiem), bet ne paši viedokļi. Ar vārdu "fakts" tiek saprasta informācija, kura netiek nopietni apšaubīta (piemēram, ka pastāv planēta Marss, ka Platons bija filozofs utt.). Viedoklis savukārt ir informācija, kas tiek apšaubīta. Iespējami turklāt daudzi apgalvojumi, kas acīmredzami pauž viedokli vai vērtējumu (piemēram, ka zagt ir slikti, ka The Beatles ir lieliskākā grupa mūzikas vēsturē, ka ASV rīkojās nepareizi, nometot atombumbas uz Hirosimu un Nagasaki utt.). Viedokļu vietā jāmin fakti (piemēram, ka aptaujā noskaidrots, ka noteikts procents cilvēku uzskata The Beatles par izclāko grupu vēsturē). Jāizvairās no apgalvojumiem, kurus grūti pierādīt, piemēram, ka "daži uzskata" vai "citi domā".

PielietojumsLabot

Viedokļi jāatspoguļo saskaņā ar to nozīmīgumuLabot

Rakstā jābūt patiesīgi atspoguļotiem visiem svarīgākajiem viedokļiem, kas tikuši publicēti drošos avotos; tiem jābūt atspoguļotiem saskaņā ar katra viedokļa nozīmīgumu un popularitāti. Ja viedokli atbalsta ļoti neliels daudzums cilvēku, to rakstā var neatspoguļot vispār, savukārt vienkāršam mazākuma viedoklim rakstā jāveltī mazāk vietas nekā vairākuma viedoklim. Vikipēdijas mērķis ir parādīt dažādus uzskatus proporcionāli to piekritēju skaitam speciālistu vai iesaistīto pušu vidū. Tas attiecas ne vien uz rakstiem, bet arī attēliem, ārējām saitēm, kategorijām un citu materiālu.

Saskaņā ar Džimbo Veilsu, Vikipēdijas dibinātāju, vairākuma viedokli ir viegli pamatot ar atsaucēm uz tekstiem, kuru patiesīgumu parasti neapstrīd; ja mazākuma viedoklis ir nozīmīgs, nav grūti nosaukt dažus nozīmīgus šī viedokļa piekritējus; ja viedokli atbalsta tikai daži cilvēki vai ļoti ierobežota cilvēku grupa, tam Vikipēdijā nav vietas neatkarīgi no tā, vai tas ir patiess un pierādāms vai ne. Ja lietotājs spēj pierādīt, ka patiess ir viedoklis, kam patlaban nav citu atbalstītāju, Vikipēdija nav vieta šāda viedokļa paušanai.

Atsauces uz drošiem avotiemLabot

Strīdus par neitralitāti parasti var atrisināt ar izpētes palīdzību. Neitralitāti var panākt, atrodot drošu informācijas avotu ar labu reputāciju un uz to atsaucoties. Tādējādi iespējams raksturot vienu viedokli, neradot iespaidu, ka tas ir vienīgais. Ja vienādi uzticami avoti sniedz savstarpēji pretrunīgu informāciju, abiem rakstā jāatvēl vienāds daudzums vietas. Ja iespējams, priekšroka dodama tiem avotiem, kuros fakti atspoguļoti iespējami sabalansēti.

AttieksmeLabot

Atspoguļojot pretējus uzskatus, attieksmei jābūt vienādai; rakstā nedrīkst būt jaušama netieša viena viedokļa atbalstīšana, izvēloties noteiktus faktus, tos kā īpaši sakārtojot (piemēram, minot pretējās puses argumentus un tos tūdaļ atspēkojot) utt. Rakstā visiem paustajiem viedokļiem jābūt izklāstītiem tā, lai tie šķistu vismaz ticami (tas gan neattiecas uz absolūtā mazākuma viedokļiem).

Mākslas darbu raksturošanaLabot

Vikipēdijas rakstiem par mākslu un māksliniekiem nevajadzētu būt rakstītiem emocionālā vai eksaltētā valodā. Rakstā tomēr jāparādās viedoklim, kuru pārstāv liels skaits cilvēku, ieskaitot speciālistus (piemēram, ka Šekspīru nereti uzskata par vienu no nozīmīgākajiem angļu dramaturgiem). Lai panāktu raksta neitralitāti, gan jāmin arī pretējais viedoklis, ja to pārstāv nozīmīgi zinātnieki (piemēram, pastāv viedoklis, ka liela daļa darbu, ko piedēvē Šekspīram, nav viņa).

Faktu lietojumsLabot

Faktiem jāļauj runāt pašiem par sevi: tā vietā, lai paustu viedokli (piemēram, ka Hitlers bija slikts cilvēks), bezkaislīgi jāuzskaita fakti, kas lasītājam pašam ļauj izveidot savu viedokli par raksta tematu. Faktu veidā sniegta informācija ir specifiskāka (piemēram, demonstrē, kādā aspektā kāds sportists uzskatāms par talantīgu) un neuzspiež noteiktu viedokli.

  Skat. šo vadlīniju arī angļu vikipēdijā: Wikipedia:Neutral point of view.