Dalībnieks:ScAvenger/Literatūras avoti

Biežāk izmantojamie literatūras avoti.

VārdnīcasLabot

 • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Rīga : Avots, 2005. ISBN 9984-757-37-4
 • Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. Rīga : Norden AB, 2001. ISBN 9984-9383-5-2
 • Francis Justs. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Avots, 2008. ISBN 978-9984-800-38-7
 • Ojārs Bušs, Vineta Ernstsone. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. ISBN 978-9934-0-0704-0
 • L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte, S. Raģe. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. 2. izdevums. Rīga : Avots, 2007. ISBN 978-9984-800-23-3

ĶīmijaLabot

 • Ojārs Neilands. Organiskā ķīmija. Rīga : Zvaigzne, 1977
 • Пауль Каррер. Курс органической химии. Ленинград: Государственное научно-техническое издательство химической литературы, 1960 (krieviski)
 • Nails Ahmetovs. Neorganiskā ķīmija. Rīga : Zvaigzne, 1978
 • Valdis Drinks. 360 eksperimenti ķīmijā. Rīga : Zvaigzne, 1979
 • Valdis Drinks. 456 eksperimenti ķīmijā. Rīga : Zvaigzne ABC, 1995 ISBN 978-9984-560-83-0
 • Guntis Rudzītis, Fricis Feldmanis. Neorganiskā ķīmija. Rīga : Zvaigzne, 1981
 • Leonīds Osipovs. Ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi un aparāti. Rīga : Zvaigzne, 1991 ISBN 5-405-00371-9
 • Andris Strakovs, Jānis Dzenītis, Natālija Jevharitska. Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija. Rīga : RTU izdevniecība, 2007 ISBN 978-9984-32-170-7
 • Справочник химика. Том II. Основные свойства неорганических и органических соединеный. Ленинград : Химия, 1971 (krieviski)
 • Химическая энциклопедия. Том 1. Москва : Советская энциклопедия, 1988 (krieviski)
 • Краткая химическая энциклопедия. Том IV. Москва : Советская энциклопедия, 1965 (krieviski)
 • Г. Реми. Курс неорганической химии. Том I. Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. (krieviski)
 • Г. Реми. Курс неорганической химии. Том II. Москва : Издательство иностранной литературы, 1966. (krieviski)
 • Карякин Ю. В., Ангелов И. И. Чистые химические вещества. Москва : Химия, 1974. (krieviski)
 • В. А. Палаузов. Химические реактивы. Их свойства, получение, методы испытаний и применение. Харьков, Киев : Государственное научно-техническое издательство Украины, 1935. (krieviski)
 • Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник. Ленинград : Химия, 1989. (krieviski)

FizikaLabot

 • Valdis Rēvalds. Fizikas un tehnikas vēstures lappuses. Rīga : LU akadēmiskais apgāds, 2006 ISBN 9984-802-20-5
 • Fizikas rokasgrāmata. Rīga : Zvaigzne, 1988 ISBN 5-405-00201-1

DzelzceļiLabot

 • Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Ieva Pētersone. Dzelzceļi Latvijā. Rīga : Jumava, 2009. ISBN 978-9984-38-698-0
 • Latvijas dzelzceļi 1918-1938. Rīga : Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1938.
 • 1940.g. vasaras vilcienu, autobusu, tramvaju un kuģu līniju saraksts no 1940. g. 19. maija. Rīga : LETA.
 • Pasažieru vilcienu kustības saraksts (saīsināts) 1979. g. Rīga : Transports, 1979.
 • Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs. Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto. Ventspils muzejs, 2017. ISBN 978-9934-8600-3-4

DažādiLabot

 • Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks. Uztura mācība. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. ISBN 978-9984-45-932-5
 • Zigurds Zariņš, Lolita Neimane. Uztura mācība. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. ISBN 978-9984-45-074-2
 • Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. Rīga : Zāļu infocentrs, 2011. ISBN 978-9984-854-20-5
 • Ivars Mazjānis, Edgars Tirāns. Infekcijas slimības. Rīga: autorizdevums, 2006. ISBN 9984-9236-5-7
 • Andris Biedriņš, Edvīns Liepiņš. Rīgas sabiedriskais transports no 19. gs. vidus līdz mūsdienām. Rīga, 2015. ISBN 978-9934-14-715-9
 • Normunds Priedītis. Latvijas augi. Rīga: Gandrs, 2014. ISBN 978-9934-8015-2-5
 • Arnolds Valtneris. Cilvēka fizioloģija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. ISBN 978-9984-40-196-6
 • Līga Aberberga-Augškalne, Olga Koroļova. Fizioloģija ārstiem. Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. ISBN 978-9984-813-68-4
 • Tūrs Selga. Šūnu bioloģija. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. ISBN 978-9984-802-81-7