Daļskaitlis

veseluma daļas matemātisks attēlojums

Daļskaitlis ir skaitlis, kas raksturo kādu noteiktu daļu no viena veseluma. Daļskaitļus var pierakstīt dažādi, piemēram, , 14 vai 1/4. Virs daļsvītras esošo skaitli sauc par skaitītāju (raksturo daļu skaitu), bet zem daļsvītras esošo skaitli — par saucēju (raksturo daļas lielumu).

Kūka bija sadalīta četrās vienādās daļās. 1/4 no tās ir noņemta, bet atlikušās 3/4 ir palikušas

Daļskaitļi pieder racionālo skaitļu kopai un visām tām kopām, kurās ietilpst racionālo skaitļu kopa.

Daļveida skaitļi var tikt pierakstīti, neizmantojot skaitītājus un saucējus, bet izmantojot decimāldaļskaitļus, procentus vai negatīvus kāpinātājus (piemēram, 0,01, 1%, un 10−2 ir skaitļi, kas visi ir vienādi ar 1/100). Var iedomāties, ka jebkuram veselam skaitlim, piemēram, skaitlim 7, ir saucējs, kas vienāds ar 1: tādā gadījumā 7 būs vienāds ar 7/1.

Darbības ar daļskaitļiem labot šo sadaļu

 
 
 

Skatīt arī labot šo sadaļu