Dītrihs Torks (vācu: Dietrich Tork, latīņu: Theodoricus Turca, miris 1415. gada 15. augustā) bija Livonijas ordeņa mestrs no 1413. gada 13. maija līdz 1415. gada augustam.

Livonijas mestra zīmogs ar uzrakstu "(Sigillum) (Com)MENDATORIS DOM(us) (the)VTO(nic)I IN LIVONIA" - "Vācu ordeņa komandiera Livonijā zīmogs".

Dokumenti labot šo sadaļu

Rusova hronika par mestru Valteru:

 

Ditriķis Tirks, 31. Vācu ordeņa mestris. Pēc Konrāda Fitinghofa par mestri iecēla Ditriķi Tirku, kuŗš nevaldīja ilgi, bet viņa laikā bija pilnīgs miers. Par virsbiskapu Rīgā bija Jānis Valenrods, Frankonijas muižnieks, kuŗu Livonijas kārtas ar lielu godu sūtīja pie ķeizara Sigismunda uz Konstances koncīlu, kur viņš palīdzēja nosodīt Jāni Husu. Pēc atgriešanās Rīgā, viņš drīzi nomira. Šī mestŗa laikā Lietavas lielfirsts Vitolds 1413.gadā atņēma krieviem Smoļensku.

Skatīt arī labot šo sadaļu

Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Konrāds fon Fītinghofs
Livonijas Ordeņa mestrs
1413. gads - 1415. gads
Pēctecis:
Zīgfrīds Landers fon Špānheims