Sakņu dārzs.
Krāšņumdārzs.

Dārzs ir teritorija, kurā aug cilvēka stādīti koki, krūmi un puķes. Ir vairāku veidu dārzi dārzi: