Cilts (bioloģija)

taksonomiskais rangs zem dzimtas, bet virs ģints

Cilts (latīņu: tribus) organismu klasifikācijā ir taksonomiskais rangs, kuru izmanto gan zooloģijā, gan botānikā. Cilts ir nākamais taksonomiskais rangs zem dzimtas un apakšdzimtas, bet virs ģints. Zooloģijā cilšu zinātniskie nosaukumi beidzās ar izskaņu -ini. Dažreiz izmanto apakšcilts jēdzienu, tad izskaņa ir -ina. Botānikā cilšu zinātnisko nosaukumu izskaņa ir -eae. Cilts jēdzienu ieviesa vēlāk, pēc Kārļa Linneja aizsāktās augu klasificēšanas sākuma. Cilts jēdzienu arvien plašāk sāka izmantot, kad sāka ģenētiskos pētījumos un radās nepieciešamība dzīvniekus un augus klasificēt vēl atsevišķās grupās starp dzimtu un ģinti.

Organismu klasifikācijā cilts atrodas starp dzimtu un ģinti; attēlā ir norādīta šo vienību atrašanās vieta klasifikācijas hierarhijā, bet nav atzīmēta cilts atrašanās vieta

Ārējās saites labot šo sadaļu