CITES

konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajās savvaļas dzīvnieku un augu sugām

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (angļu: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), arī Vašingtonas konvencija, ir starptautisks līgums, kas paredz aizsargāt apdraudētos dzīvniekus un augus. Tā ir viena no nozīmīgākajām konvencijām dabas aizsardzībā. Konvenciju sāka parakstīt 1973. gadā. Spēkā tā stājās 1975. gada 1. jūlijā, kad to bija ratificējušas 10 valstis. 2018. gadā šai konvencijai bija pievienojušās 183 valstis, tajā skaitā arī Latvija kopš 1997. gada.

Ārējās saites

labot šo sadaļu

Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām