Cīņas māksla ir dokumentēta paņēmienu un treniņa sistēma cīņai. Tās galvenais princips ir pašaizsardzība no fiziskiem draudiem. Daudzas cīņas mākslas ir cieši saistītas ar tādām reliģijām kā hinduisms, budisms, daoisms, konfūcisms vai sintoisms, kamēr citas seko īpašam goda kodeksam. Visbiežāk cīņas māksla tiek apgūta priekš sacensībām (cīņas sports) vai kā sava veida deja.

Džudo