Biznesa plāns ir tirgzinību paņēmiens, lai noteiktu jauna pasākuma mērķus un izvēlētos labākos ceļus, kā šos mērķus sasniegt.

Biznesa plāna mērķis ir panākt visizdevīgāko variantu starp to, ko jūs gribat darīt, un to, ko varat darīt. Plānā apraksta nepieciešamos pasākumus, kas veicami tūlīt, un tos, kas plānojami turpmākajā laika posmā.