Ave Sol

(Pāradresēts no Ave sol!)

Ave Sol (no latīņu valodas — 'sveika, Saule') var būt: