Autotrofi

organismi, kas dzīvībai nepieciešamās vielas sintezē no neorganiskām vielām
(Pāradresēts no Autotrofs)

Autotrofi (no sengrieķu: αὐτός (autos) — 'pats' un τροφή (trofḗ) — 'barošanās') jeb producenti ir organismi, kuri no vienkāršām neorganiskām vielām var sintezēt sarežģītus organiskus savienojumus, piemēram, ogļhidrātus, taukus un olbaltumvielas. Tas var notikt, izmantojot gaismas enerģiju (fotosintēze) vai iegūstot enerģiju no neorganiskām vielām ķīmisko reakciju ceļā (hemosintēze).

Cikls starp heterotrofiem un autotrofiem organismiem