Austrijas hercogiste vācu: Herzogtum Österreich Svētās Romas impērijas sastāvā pastāvēja no 1156. līdz 1453. gadam. 1156. gada 17. septembrī ar imperatora Frīdriha I lēmumu Austrijas markgrāfisti atdalīja no Bavārijas hercogistes un tajā mantojamu varu piešķīra Babenbergas dinastijai. Pēc šīs dinastijas izmiršanas varu hercogistē pārņēma Hābsburgu dinastija. 1453. gadā imperators Frīdrihs III Austrijas hercogam ļāva kļūt par erchercogu, tā iesākot Austrijas erchercogistes pastāvēšanu.

Austrijas (sarkanā) un Štīrijas hercogistes ap 1250.

Nelielā hercogiste sākotnēji aizņēma mūsdienu Lejasaustrijas teritoriju. 1192. gadā Austrija apvienojās personālūnijā ar Štīrijas hercogisti.

Flag of Austria
Hercogistes kaujas karogs (1156–1453)