Aukstais ierocis

Aukstais ierocis ir ieroča veids, ko var pielietot, izmantojot cilvēka fizisko spēku. Daudzi aukstie ieroči ir sadzīvē izmantojami darbarīki.