Augājs jeb veģetācija (latīņu: vegetatio, no vegetare — 'augt') vispārīgā izpratnē apzīmē augu valsti, kas klāj zemes virskārtu kādā reģionā. Veģetācija ir plašāks jēdziens par floru, kas apzīmē konkrētu augu kopumu.

Veģetācija ir svarīgākā biosfēras sastāvdaļa un ir iesaistīta dažādos biosfēras funkcionālos ciklos, kā ūdens, slāpekļa, oglekļa u.c. ķīmisko elementu cirkulācija.