Atvasināts darbs ir darbs, kas radīts, par pamatu izmantojot jau esošo darbu. Piemēram, no literārā darba izveidots audiovizuālā darba scenārijs, operas vai baleta izrāde.
Atvasināto darbu veidošanā un izmantošanā jārēķinās ar tajos izmantoto darbu autoru tiesībām. Tā, piemēram, ja oriģināldarbs ir tulkots citā valodā, tad lai tulkotu vēlreiz - nu jau trešajā valodā, nepietiek ar pirmā tulkojuma tulkotāja atļauju, bet nepieciešams iegūt atļauju arī no oriģināla autora.