Asamblervaloda

zema līmeņa programmēšanas valoda

Asamblervaloda ir zema līmeņa programmēšanas valoda, kas ir cilvēklasāma mašīnvalodas notācija. Dažādu datoru arhitektūru asamblervalodas nav savietojamas savā starpā. Savulaik asamblervalodas lietošana bija plaši izplatīta, bet mūsdienās tā aprobežojas ar atsevišķiem gadījumiem, kad ir nepieciešama īpaša ātrdarbība.

Programma asamblervalodā sastāv no instrukcijām, kas atbilst mašīnkoda instrukcijām, kas tiks ielādētas atmiņā un izpildītas. Piemēram x86 procesori spēj izpildīt sekošu mašīnkoda instrukciju:

  • 10110000 01100001 (0xb061)

Šī pati komanda asamblervalodā izskatās šādi:

  • mov al, 61h