Apaugļošanās ir gametu savienošanās, lai radītu jaunu organismu. Apaugļošanās procesā vīrišķā dzimumšūna savienojas ar sievišķo dzimumšūnu un veido zigotu — apaugļotu olšūnu. Dzīvnieku pasaulē olšūnu apaugļo spermatozoīdi. Vairumam sugu apaugļošanās notiek mātītes ķermenī, bet ir arī sugas, kurām ir ārējā apaugļošanās. Augu pasaulē apaugļošanās notiek ar apputeksnēšanās palīdzību. Apaugļošanās ir daļa no vairošanās procesa.

Spermatozoīds savienojas ar olšūnu, izveidojot zigotu