Apakštips (bioloģija)

(Pāradresēts no Apakštips)

Apakštips (latīņu: subphylum) ir Organismu klasifikācijas taksonomiskā apakšvienība, kas ir atvasināta no tipa. Apakštips ir nākamā vienība zem tipa. Bet zem apakštipa var atrasties vēl arī tādas no tipa atvasinātas vienības, kā infratips un mikrotips. Ja šādas taksonomiskās vienības nav izdalītas, tad parasti zem tipa atrodas vai nu klase vai virsklase. Taksonomisko vienību "apakštips" lieto zooloģijā, bet botānikā šai vienībai atbilst apakšnodalījums.