Anestezioloģija (grieķu: an - noliedzošs priedēklis, aisthesis - sajūta, logos - mācība) ir medicīnas zinātnes nozare, kas pētī ķirurģiskas operācijas nevēlamo ietekmi uz slimo organismu, kā arī metodes šīs ietekmes (galvenokārt, sāpju) mazināšanai. Anestezioloģijas pirmsākumi meklējami tālā pagātnē, taču tās strauja attīstība sākās 20. gadsimtā, kad anestezioloģijas praksē blakus agrāk lietotajām narkotiskajām vielām ieviesa vairākas jaunas vielas, kā arī speciālus narkozes aparātus. Apvērsumu anestezioloģijā radīja vielas (miorelaksanti), kas arī vieglas narkozes gadījumā pilnīgi atslābina cilvēka skeleta muskulatūru, līdz ar to atvieglinot operāciju. Uzsākot miorelaksantu ievadīšanu, kļuva iespējams arī mākslīgi vadīt slimnieka elpošanu, lietojot narkozes aparātus. Narkotizēšanu mūsdienās veic speciālisti - ārsti anesteziologi, kuru uzdevums ir ne vien ievadīt narkozi, bet arī kontrolēt visas cilvēka dzīvībai svarīgākās organisma funkcijas operācijas un pēcoperācijas periodā.