Algoloģija (medicīnas nozare)

Algoloģija (gr. algos — sāpes, logos — mācība) — medicīnas nozare, kas pēta asas un hroniskas sāpes, to patofizioloģiju, nocicepcijas un antinocicepcijas sistēmas, sāpju mazināšanas metodes, t.i. pretsāpju terapiju, analgētiķus un to darbības mehanismus.

Pateicoties mūsdienu algoloģijas panākumiem, tika atklātas jaunas metodes cīņai pret hroniskām sāpēm, konkrēti antidepresantu, antipsihotiķu, trankvilizatoru un citu psihotropo līdzekļu pielietošana, ilglaicīga epidurālā anestēzija, fentanila plāksteru izmantošana u.c. Tas ļāva būtiski atvieglot stāvokli slimniekiem ar hroniskām sāpēm, īpaši onkoloģiskiem slimniekiem.