Atvērt galveno izvēlni
Kurzemes un Zemgales hercogistes baznīcas likumi (1570)

Aleksandrs Einhorns (vācu: Alexander Einhorn, miris 1575. gadā Lemgo[1]) bija Kurzemes un Zemgales hercogistes luterāņu mācītājs, Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera galma mācītājs un Kurzemes un Zemgales hercogistu superintendents. Izstrādāja hercogistes baznīcas likumus (1570), kas palika spēkā līdz pat 1832. gadam.[2]

DzīvesgājumsLabot

Studēja Rostokas universitātē.

Pēc Kurzemes un Zemgales hercogistes izveides veiktās baznīcas revīzijas ziņojumā bija minēts, ka "ļaudis dzīvojot tumsībā un māņos, daudzi no viņiem nomirstot nekristīti". Pēc hercoga Gotharda priekšlikuma 1567. gadā Kurzemes landtāgs nolēma celt 70 jaunas luterāņu baznīcas un pie astoņām no tām ierīkot skolas un nabagu mājas.

Iecelts par Kurzemes un Zemgales hercogistu superintendentu, Aleksandrs Einhorns izstrādāja Kurzemes un Zemgales hercogistes baznīcas likumus, izmantojot gan sava laika ievērojamāko teologu rakstus, gan arī Rīgas baznīcu nolikumus. Likumi noteica mācītāju iecelšanas un baznīcu vizitācijas kārtību, dievkalpojumu saturu, baznīcas ceremonijas utt. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbam nevācu (latviešu) draudzēs. 1570. gadā tika apstiprināta A. Einhorna izstrādātā baznīcas kārtība. Hercogs uzdeva superintendentam un sevišķam baznīcu pārlūkam, mazākais, ik pa diviem gadiem reizi apceļot draudzes, pārklaušināt zemniekus, pārlūkot mācītājus un skolotājus viņu darbībā. "Kurzemes hercogistes baznīcas likumus" pirmo reizi iespieda Rostokā 1572. gadā.

Miris 1575. gadā Lemgo, tagadējā Ziemeļreinas-Vestfālenes zemē.

Viņa mazdēls Pauls Einhorns bija Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera galma mācītājs un Kurzemes un Zemgales hercogistu superintendents, kas 1649. gadā Tērbatā publicēja pirmo pamatīgo latviešu vēstures grāmatu "Historia Lettica".

DarbiLabot

  • Kurzemes un Zemgales hercogistes baznīcas reformācija (kopā ar hercoga kancleru Miķeli Brunavu, 1570)
  • Kurzemes hercogistes baznīcas likumi (Kirchen Ordnung, 1570)

AtsaucesLabot

  1. [ Baltisches Biographisches Lexikon Digital ieraksts] (vāciski)
  2. NO HERCOGA GOTHARDA LĪDZ HERCOGAM JĒKABAM virtuālā iztāde