Akcija (fizikāls lielums)

fizikāls lielums

Akcija (S) ir skalārs fizikāls lielums, kas raksturo fizikālas sistēmas stāvokļa maiņu.

S = E ⋅ t

S ir akcija (J ⋅ s), E ir procesa enerģija (J), t ir laiks (s) [1]

  1. Edvīns Šilters, Vilnis Reguts, Austris Cābelis, Ilgonis Vilks. Fizika 12. klasei. Lielvārds, 2008. 210. lpp. ISBN 978-9984-11-264-0.