Ainavu arhitekts ir cilvēks, kas vada pētījumus, konsultē un strādā plānošanā, projektēšanā un ir eksperts ārtelpas organizēšanā gan apbūvētās teritorijās, gan lauku ainavās, saistot apkārtējās vides attīstību ar dabas aizsardzības nosacījumu ievērošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Tā uzdevumos ietilpst ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēte, uzturēšana un attīstība, telpisko struktūru un ainavas elementu mijiedarbība, konsultācijas ainaviskos jautājumos. Ainavu arhitekts var strādāt uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.[1]

Valdekas pils, kurā iekārtota Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Ainavu arhitekta un projektu vadītāja pienākums ir izbraukšana uz objektu. Teritorijas izpētes laikā notiek objekta apsekošana, foto fiksācijas, augu inventarizācija, topogrāfijas uzmērīšana un augsnes analīzes. Dokumenti, kuri ir nepieciešami, uzsākot projektu, ir inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns, ēkas plāns, kas sastāv no fasāžu un stāvu plāniem, inženiertehnisko komunikāciju plāns un āderu plāns. Pēc teritorijas izpētes un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ņemot vērā pasūtītāja vēlmes un idejas, top skiču projekts.

Ainavu arhitekta profesija ir 7. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmeņa izglītība, kurā ir saņemts Profesionālā maģistra diploms vai Profesionālās augstākās izglītības diploms, augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms (kopējais pilna laika studiju ilgums — vismaz 5 gadi).[2]

Atsauces labot šo sadaļu