Adukts (latīņu: adducere — 'pievest, pievadīt') ir divu vai vairāku dažādu vielu molekulu savstarpējas saistīšanās produkts. Parasti par aduktiem dēvē savienojumus, kas veidoti no vielām, kuru molekulās ir "piesātinātas" iespējamās vērtības. Veidojoties aduktiem no atsevišķām vielām, nekad nerodas citi reakcijas produkti.

Adukts, kas veidojies no borūdeņraža BH3 (Lūisa skābes) un tetrahidrofurāna (Lūisa bāzes)

Adukti viegli veidojas starp Lūisa skābēm un Lūisa bāzēm. Par aduktiem var uzskatīt arī diēnu sintēzes reakcijas produktus.

Skatīt arī labot šo sadaļu