Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis ir starptautisks anonīmi recenzēts zinātnisks žurnāls bioloģijā. Dibināts 2001. gadā Latvijā, Daugavpils Universitātē. Žurnālu izdod Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts [1], Žurnāls iznāk angļu valodā 2 reizes gadā 500—1000 eksemplāru metienā. Žurnāla dibinātājs un galvenais redaktors profesors Arvīds Barševskis. Žurnāls publicē oriģinālus rakstus un apskatus dažādās bioloģijas jomās. Žurnāls ir iekļauts un tiek indeksēts: Thomson Reuters: Zoological Records, Master Journal List; Elsevier: SCOPUS, Geobase, Biobase; CSA: Entomology Abstracts [6]; CABI: CAB Abstracts, Forest Science Database u.c.

Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis žurnāla vāks

Žurnāla starptautiskā redkolēģija: Dr. Linas Balčiauskas — Viļņa, Lietuva, Dr. Arvīds Barševskis — Daugavpils, Latvija, Dr. Medea Burjanadze — Tbilisi, Grūzija; Dr. Pēteris Evarts-Bunders — Daugavpils, Latvija, Dr. Stanislavs Huruks — Kielce, Polija, Dr. Irēna Kaminska — Daugavpils, Latvija, Dr. Muza Kirjušina — Daugavpils, Latvija, Dr. Inese Kokina — Daugavpils, Latvija, Dr. Māris Laiviņš — Rīga, Latvija, Dr. Algimantas Paulauskas — Kauņa, Lietuva, Dr. Ļubomirs Penevs — Sofija, Bulgārija, Dr. Digna Pilāte — Daugavpils, Latvija, Dr. Īzaks Rašals — Rīga, Latvija, Dr. Aleksejs Šavrins — Daugavpils, Latvija, Dr. Ingrīda Šauliene, Šauļi, Lietuva, Dr. Vitauts Tamutis — Kauņa, Lietuva.