Ģeometrisks ķermenis ir telpas tilpuma daļa, kas ir norobežota no apkārtējās telpas ar ģeometriskā ķermeņa virsmu.

kubs
Regulāru četrstūru sešskaldnis

Vienkāršākais ģeometriskā ķermeņa veids ir daudzskaldnis, kur kopējo ģeometriskā ķermeņa virsmu var izteikt kā vienā plaknē izklātu ģeometriskā ķermeņa skaldņu summu. Bez vienkāršākiem ģeometriskiem ķermeņiem var arī izdalīt sarežģītus ģeometriskus ķermeņus, kuru virsma var tikt izteikta ar nevienmērīgu virsmas izklājumu attiecībā pret virsmas projekcijas plakni. Tāpat bez sarežģītiem un vienkāršiem ķermeņiem var arī izdalīt dobus ģeometriskus ķermeņus.