Ādams Kadmons - garīgais pirmcilvēks Kabalas mācībā, pirmo reizi minēts Īzaka Lurias atklāsmēs. Plašākā nozīmē tiek saprasts kā cilvēka arhetips, kura līdzinieki šajā pasaulē ir cilvēki, kas tomēr ir zaudējuši trīs sākotnējās īpašības - dievišķo gudrību, daili un nemirstību. Cilvēkos ir ielikta neapzināta tieksme šo zaudēto stāvokli atkal atgūt.

Simboliskās kāpnes uz dievišķo pilnību (Miķeļa Lūkasa Leopolda Vilmaņa (1630-1706) gleznā)

Ādams Kadmons kā Dzīvības koks

labot šo sadaļu

Ādama Kadmona galvu veido trīs augstāko garīgo sfēru (sefirot) trīsvienība - "Griba" (keter), kas vainago "Izpratni" (binah) un "Gudrību" (hohmah). Viņa krūtis veido "Skaistums" (tiferet), kas ir vienotas ar labo roku - "Mīlestību" (hesed) un kreiso roku - "Varu" (geburah). Ādama Kadmona apakšdaļa sastāv no citas trīsvienības, ko veido "Pamats" (jesod), kas simbolizē dzimumorgānus, kas saistīti ar labo kāju - "Pastāvību" (necah) un kreiso kāju - "Krāšņumu" (hod). Viņa apakšdaļa balstās uz "Esamības" (malkut jeb šekinah) valsti. Dzīvības koka attēlu skaitīt lapā Kabala.

Ādams Kadmons kā radīšanas akta sastāvdaļa

labot šo sadaļu

Radīšanas akts sākas ar bezgalīgās dievišķās esības Ein Sof ierobežošanos jeb koncentrēšanos (cimcum). Pašierobežošanās rada sākotnējo telpu, kurā rodas visa esošā pirmtēls Ādama Kadmona veidā, kas pats kļūst par radītāju tālākajam radīšanas procesam. Radīšanas nakamajā fāzē notiek katastrofa, jo pasaule nav bijusi spējīga uz ņemt dievišķo gaismu visā tās pilnībā. Tā sašķīst milzīgā daudzumā dzirksteļu, kas dzīvo neatkarīgu dzīvi. Lai savaldītu šo kosmisko katastrofu, no Ādama Kadmona pieres izlaužas jauna gaisma, kas ievada radīšanas trešo fāzi - restitūciju (tikkun), kurā mēs šobrīd atrodamies. Šajā atjaunošanās un attīrīšanās fāzē var piedalīties jebkura būtne, ja tā varas un tiesāšanas spēkus, ko simbolizē geburah sfēra, spēj līdzsvarot ar mīlestības un žēlsirdības spēkiem, ko simbolizē hesed sfēra.

  • Geršoms Šolems: Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Suhrkamp, 1981 (vāciski par Kabalu un tās simboliem)


Ārējās saites

labot šo sadaļu