Zonta International

Zonta International ir starptautiska nevalstiska labdarības organizācija, kas dibināta 1919. gadā Bufalo, ASV. Tā apvieno 30 000 sievietes 1200 klubos 66 valstīs. Starptautiskās Zonta organizācijas dalībnieces ir dažādu arodu augstas profesionāles, vadošās darbinieces un uzņēmējas, kuras kopīgi strādā ar vietējiem un starptautiskiem projektiem: meitenes un sievietes izglītības un profesionālā līmeņa celšana, tiesiskās nevienlīdzības novēršana, veselības aprūpes uzlabošana. Kopš dibināšanas 1945. gadā, Zonta International sadarbojas ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, lai īstenotu sociālo un humanitāro problēmu risināšanu. Zonta International ir konsultatīvas organizācijas statuss ECOSOC, UNICEF, ILO, UNESCO. Katru gadu zontas ziedo tūkstošiem dolāru un daudzu gadu laikā miljoniem dolāru dažādiem ANO fondiem un projektiem. Visciešākā sadarbība Zonta organizācijai ir ar United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) programmām, kas vērstas uz HIV/AIDS izplatības novēršanu. ZISVAW (Zonta International Strategies to End Violence Against Women) programma vērsta pret vardarbību pret sievietēm un bērniem, pret cilvēku tirdzniecību un nabadzību. Zonta International sadarbojas ar Eiropas Padomi.

Zonta International Rīgas nodaļas logo

Starptautiskā Zonta kustība Latvijā Labot

Darbību Latvijā Starptautiskā Zonta organizācija uzsāka 1993. gada oktobrī ar Rīgas Zonta kluba nodibināšanu. Latvijā ir pieci Zonta klubi — Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē. Tajos darbojas sievietes augsta līmeņa profesionāles un vadošas darbinieces, kas aktīvi iesaistījušās Zonta mērķa programmās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi savā dzīves un darba vietā, pagastā, pilsētā, rajonā, reģionā un pasaules mērogā. Latvijas zontas sadarbojas ar citiem klubiem un organizācijām, apmainās zināšanām, veido draudzīgas vietējās un starptautiskas attiecības. Latvijas un Zviedrijas Zonta klubi veido Zonta International 21.apgabalu. Šobrīd Latvijā darbojas pieci Zonta klubi.

Zonta klubi Latvijā Labot

1993. - Rīgas Zonta klubs. 1997. - Jelgavas Zonta klubs. 2002. - Valmieras Zonta klubs. 2003. - Bauskas Zonta klubs. 2010. - Ogres Zonta klubs.

Sadarbības partneri Labot

Zonta klubi visā pasaulē. Latvijā - nodibinājums „Vītolu fonds”, TTT Dāmu klubs, misija „Pakāpieni”, biedrība „Līdere”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, Rotari klubi, Soroptimists klubi, Hercoga Jēkaba klubs, Akadēmiskā apvienība „Austrums”, resursu centrs sievietēm „Marta”, Valmieras Valsts ģimnāzija, Europe Direct informācijas centrs Valmierā, Valmieras bibliotēka , Valmieras novada fonds, Vidzemes Augstskola, Bauskas novada sociālais dienests, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas mūzikas skola, Sēļu Dāmu klubs, citas organizācijas un uzņēmumi.

Starptautiskās programmas Labot

Zonta klubu dalībnieču sevis pilnveidošanas programma – pieredzes apmaiņa ar Latvijas un citu valstu klubu zontām, profesionālās pieredzes un nevalstisko organizāciju darba pieredzes apmaiņas braucieni, piedalīšanās starptautiskajās sanāksmēs, NVO konferencēs, Latvijas 6.areāla Zonta pilnsapulcēs, Zonta International 21.apgabala konferencēs, Zonta International kongresos-konventos.

Pasākumi virzīti uz līdzekļu piesaistīšanu un ieguldīšanu (iespēju robežās) vietējos projektos Latvijā, Zonta International pasaules servisa projektos un Zonta stipendiju fondos;

Starptautisko Zonta stipendiju popularizēšana un izmantošana Latvijā - eseju konkurss vidusskolniecēm – sabiedriski aktīvām jaunietēm (Young Women in Public Affairs Award), Džeinas M. Klausmanes (Jane M. Klausman) stipendija finansu un ekonomikas jomā studējošām bakalaurēm un maģistrantēm, Amēlijas Ērhārtas stipendija jaunietei, kas studē ar aviāciju, aeronautiku un kosmosa izpēti saistītā jomā doktorantūras līmenī.

Zonta International 21.apgabala Latvijas 06. areāla direktores Labot

 • 2006.-2008. – Baiba Rivža
 • 2008.-2010. – Iveta Rībena
 • 2010.-2012. – Velta Raudzepa
 • 2012.-2014. – Anita Apine
 • 2014.-2016. – Ilze Tijone
 • 2016.-2018. – Ilona Vanadziņa
 • 2018.-2020. – Daiga Rokpelne

Latvijas Zonta klubu stipendija Labot

Latvijas Zonta klubi sadarbojas ar Vītolu fondu kopš 2008. gada. Latvijas Zonta kluba atbalstu ir saņēmušas stipendiātes:

 • 2008./2009. – Kalnciema vidusskolas absolvente Madara Mežviete.
 • 2009./2010. – Rīgas 25. vidusskolas absolvente Liena Puise-Puiše.
 • 2010./2011.- Rūjienas vidusskolas absolvente Ance Dombure
 • 2010./2011. - Vecumnieku vidusskolas absolvente Eva Dručka.
 • 2011./2012. - Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas absolvente Anda Meikališa.
 • 2012./2013. - Jelgavas 4. vidusskolas absolvente Anna Astapenko.
 • 2013./2014. - Valmieras 2. vidusskolas absolvente Olga Jakovļeva.
 • 2014./2015. - Rīgas 66. Speciālā vidusskolas absolvente Elīna Ģērmane.
 • 2015./2016. - Bauskas Valsts ģimnāzijas absolvente Liene Bokmane.
 • 2016./2017. - Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas absolvente Monta Paula Oliņa.
 • 2017./2018. - Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente Ieva Uzāne.
 • 2018./2019. – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas absolvente Katrīna Ciniņa.
 • 2019./2020. – Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas absolvente Renāte Taurīte.

Ārējās saites Labot