Mg. biol. Zigrīda Eglīte, dzimusi Brīniņa (1936) ir latviešu bioloģe, botāniķe specializējusies pļavu ekoloģijā, ģeobotānikā,[1] purvu pētīšanā, augu ģeogrāfijā, taksonomijā un dabas aizsardzībā. Mg.biol. Latvijas staipekņu, kosu un paparžaugu floras autore (Rīgā, 2000). Apstrādājusi arī vanagnadziņu (Lotus L.), pērkoņamoliņu (Anthyllis L.), retēju (Potentilla L.) un citas ģintis Baltijas floras konspektam.

Zigrīda Eglīte
Personīgā informācija
Dzimusi 1936. gada 8. martā (88 gadi)
Daugavpils, Karogs: Latvija Latvija
Tautība latviete
Zinātniskā darbība
Zinātne Botānika
Darba vietas Salaspils, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūts (1963-1993)
Alma mater Latvijas Universitāte
Sasniegumi, atklājumi Latvijas staipekņu, kosu un paparžaugu flora. R., 2000.

Dzīvesgājums labot šo sadaļu

Dzimusi 1936. gada 8. martā Daugavpilī Latvijas Armijas virsnieka Pētera Brīniņa[2] un Olgas Brīniņas (dzim. Sesks) ģimenē. Mācījusies Kabiles pamatskolā un Rīgas pilsētas 1.pamatskolā. 1955. gadā beigusi Rīgas 3. vidusskolu. 1961. gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitātes Bioloģijas fakultāti[3] botānikas specialitātē. No 1963. līdz 1993. gadam strādājusi Latvijas PSR ZA Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijā kā jaunākā zinātniskā līdzstrādniece.

Botānikas laboratorijā Zigrīda Eglīte darbu uzsāka zinātņu doktores un LPSR ZA korespondētājlocekles Gali Sabardinas vadībā Latvijas dabīgo pļavu un ganību veģetācijas (fitocenoloģijas) un ekoloģijas izpētē. Vēlāk viņa pievienojās Botānikas laboratorijas veģetācijas kartēšanas grupai, kuru vadīja Dr.biol. Marija Galeniece.

20. gadsimta 70. gados Dr.biol. Laimas Tabakas vadībā Z. Eglīte iesaistījās Botānikas laboratorijas pētījumos par Latvijas floru, augu sistemātiku un ģeogrāfiju, no 1984. gada vadīja laboratorijas lauku darbu ekspedīcijas. 1990. gadā ievēlēta par zinātnisko līdzstrādnieci. Z. Eglīte pētījusi vairāku īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, piemēram, Bāžu purva, Klāņu purva[4], Sudas purva[5] floru un veidošanās vēsturi, ezeru floru un veģetāciju.

Z. Eglīte strādājusi pie Latvijas paparžaugu (staipekņu, kosu, paparžu), kā arī vairāku taksonomiski sarežģītu ģinšu — vanagnadziņu (Lotus L.), pērkoņamoliņu (Anthyllis L.), retēju (Potentilla L.) taksonomijas un izplatības izpētes. Papildinājusi zināšanas Sanktpēterburgā V. L. Komarova Botānikas institūtā[6] pie profesora N.A. Minjajeva, kā arī, Tartu Universitātes bibliotēkās un herbārijos. Šo ilggadējo pētījumu rezultāti izmantoti sagatavojot Baltijas Floras konspektu (Flora of the Baltic countries. Tartu, 1993, 1996, 2003). Latvijas staipekņu, kosu un paparžu flora izdota Rīgā 2000. gadā.

Latvijas Botāniķu biedrības biedrene kopš 1964. gada. 1996. gadā iesaistījusies Rīgas Doma ev. luteriskās draudzes pastāvīgā kalpošanas darbā.

Zigrīdas Eglītes ievāktais ziedaugu un paparžaugu herbārijs glabājas LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratorijas herbārijā (herbārija starptautiskais kods — LATV).

Darbi labot šo sadaļu

 1. Эглите З. Распространение наиболее типичных мхов в зависимости от реакции почвы. Zinātņu Akadēmijas Vēstis, nr. 4. Rīga, 1967.
 2. Эглите З. Распространение луговых мхов в зависимости от содержания в почве калия. Zinātņu Akadēmijas Vēstis nr. 2. Rīga, 1969.
 3. Сабардина Г., Фатаре И., Эглите З., Юкна Я. Выявление индикационного значения отдельных видов луговых растенийкак показателей химизма почвы. Теоретические вопросы фитоиндикации. Ленинград, 1971.
 4. Eglīte Z., Jukna J. Latvijas PSR Pavasara ziedaugi. Rīga, 1974.
 5. Эглите З. К диагностике рода Anthyllis L. в Латвийской ССР (на примере Приморской низменности. Флора и растительность Латвийской ССР, Приморская низменность. Рига, 1974.
 6. Эглите З. Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.subsp.phragmittoides (Hartm.)Tzvel. в Западной Латвии. Флора и растительность Латвийской ССР, Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 7. Эглите З. О видовом pазнообразии рода Anthyllis L. в Латвийской ССР. Флора и растительность Латвийской ССР, Курземский геоботанический район. Рига, 1977.
 8. Эглите З. Краткий обзор таксонов семейства Equisetaceae L.C.Richard ex DC.в Латвийской ССР. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 9. Эглите З. Сезонный ритм развития и морфогенез Anthyllis maritima Schweigg. и их значение для систематики язвенников. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 10. Гаврилова Г., Эглите З. Местонахождения охраняемых редких и новых для республики видов. Флора и растительность Латвийской ССР. Северо-восточный геоботанический район. Рига,1979.
 11. Eglīte Z. Mieturu hidrillas — Hydrilla verticillata (L.fil.) Royle — atradnes Latvijā. Retie augi un dzīvnieki. Rīga, 1981.
 12. Eglite Z. Krāsu zeltlapes — Serratula tinctoria L. — un jumstiņu gladiolas — Gladiolus imbricatus L. — jaunas atradnes Jēkabpils rajonā. Retie Augi un Dzīvnieki. Rīga, 1982.
 13. Эглите З. Род Anthyllis L. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 14. Эглите З., Клявиня Г. Флора водных растений озер. Флора и растительность Латвийской ССР. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 15. Гаврилова Г., Плотниекс М., Табака Л., Фатаре И. Цепурите Б., Эглите З. Структура флоры. Юго-Восточный геоботанический район. Рига, 1982.
 16. Eglīte Z. Daudzstublāju pameldrs — Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. Latvijas florā. Retie Augi un Dzīvnieki. Rīga, 1984.
 17. Эглите З. О видовом разнообразии рода Lotus L. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 18. Табака Л., Фатаре И. и.др. Структура флоры. Флора и растительность Латвийской ССР. Восточно-Латвийский геоботанический район. Рига, 1985.
 19. Эглите З. Охраняемые сосудистые растения. Экспедиция — конференция ботаников Прибалтики (18). Рига,1986.
 20. Эглите З. Охраняемые виды растений. Флора и растительность Латвийской ССР. Средне-латвийский геоботанический район. Рига, 1987.
 21. Эглите З. Флора сосудистых растений озёр. Флора и растительность Латвийской ССР. Центрально-Видземский геоботанический район. Рига, 1990.
 22. Tabaka L., Eglīte Z., Āboliņa A. Klāņu purvs. Rīga, 1991.
 23. Eglīte Z., Šulcs V. Lycopodiophyta. Equisetophyta. Polypodiophyta. Latvijas vaskulāro augu Flora. Rīga, 2000.
 24. Rakstījusi arī “Хорология Флоры Латвийской ССР”, Baltijas floras konspektam (Flora of the Baltic countries, 1993,1996, 2003), Latvijas Padomju enciklopēdijai, Ģimenes Enciklopēdijai, Enciklopēdijai Latvijas Daba, Latvijas Sarkanajai grāmatai (2003), Pasaules Dabas Fonda projektam “Dabas daudzveidības plāns Latvijai”, 1992. Publicējusies arī "Mežsaimniecībā un Mežrūpniecībā" un Dabas un vēstures kalendārā.

Atsauces labot šo sadaļu

 1. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 23. aprīlī. Skatīts: 2019. gada 4. martā.
 2. «Pēteris Brīniņš». timenote.info.
 3. «Kontakti». priede.bf.lu.lv.
 4. «Klāņu purvs | Dabas aizsardzības pārvalde». www.daba.gov.lv.
 5. «Sudas purva rezervāts :: Līgatnes pag., Līgatnes nov., Vidzemes reģ. :: Vietas.lv». Vietas.lv - Latvijas ceļvedis, Latvijas karte, pilsētas, rajoni, tūrisma un citi interesanti objekti, pasākumi.
 6. «Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН». 2020. gada 16. sept. – caur Wikipedia.

Ārējie avoti labot šo sadaļu

 • Latvijas Nacionālais arhīvs. Latvijas valsts arhīvs. Fonds: LR Izglītības un zinātnes min. LU Bioloģijas institūts. 2367-2-1102
 • Enciklopēdija Latvijas Daba, 6.sēj. Preses nams, Rīga, 1998.
 • Intervijas ar Zigrīdu Eglīti 2019. gada martā Rīgā.