Villekens fon Endorps jeb Vilekīns (vācu: Willekîn, Wilhelmus), kristītajā vārdā Vilhelms no Nindorfas jeb Vilhelms Šurborgs (latīņu: Wilhelmus von Surborch, miris 1287. gada 26. martā), bija Livonijas ordeņa mestrs no 1282. līdz 1287. gadam.

Livonijas mestra zīmogs ar uzrakstu "(Sigillum) (Com)MENDATORIS DOM(us) (the)VTO(nic)I IN LIVONIA" - "Vācu ordeņa komandiera Livonijā zīmogs"

Villekens cēlies no turīgas Brēmenes arhibīskapijas ministeriāļu dzimtas Nindorfā Vācijas ziemeļdaļā, 25 km uz rietumiem no Štādes. Kritis cīņā pret zemgaļiem Livonijas krusta karu Kaujā pie Garozas 1287 .gada 26. martā.

Vēstures hroniku liecības

labot šo sadaļu

Atskaņu hronikas tekstā rakstīts, ka "bij Villekīns labs valdinieks, viņš labs bij visiem cilvēkiem, gan nabagiem, gan bagātiem. Tā viņš tur dzīvoja daždien un dievam kalpoja arvien. [..] Viņš prata dievu godināt, zem dieva mātes karoga viņš cīnīdamies nomira."

Rusova Livonijas hronika par mestru Vilhelmu raksta:

 

"1281. gadā Vilandē ievēlēja par mestri Vilhelmu Šurborgu, jeb Endorfu. Viņš veda lielus kaŗus ar leišiem, šamaišiem un zemgaļiem, un uzcēla Svētā kalna pili Zemgalē un trīs pilis: Valmieru, Burtniekus un Trikātu. Beidzot zemgaļi viņu kādā kaujā uzvarēja un nokāva kopā ar 33 ordeņbrāļiem. Sešpadsmit ordeņbrāļus zemgaļi saņēma gūstā, no kuŗiem dažus piesēja kailus uz zirgiem un sita ar nūjām, kamēr nenosita; dažus uzsēja uz koka režģiem, lika uz uguns un sadedzināja. Šis mestris valdīja 5 gadus un 5 mēnešus".

Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Konrāds fon Foihtvangens
Livonijas Ordeņa mestrs
1282. gads — 1287. gads
Pēctecis:
Kūno fon Hacingenšteins