Vikiprojekts:Latvijas pagasti

Administratīvais un teritoriālais iedalījums (novadi, pilsētas, pagasti).
Novadi un republikas pilsētas.
Pagasts, kas tehnokrātam ir tikai administratīvi teritoriāla vienība, vēl vakar bija arī pati Latvija.

—Lilita Seimuškāne. Enciklopēdija "Latvijas pagasti"

Projekta "Latvijas pagasti" mērķis ir apkopot un sakārtot informāciju par Latvijas administratīvo iedalījumu pēc notikušās administratīvās reformas. Papildus reformas radītajam juceklim iespaidu uz strauji mainošos situāciju izdara ekonomiskā krīze (t. s. "dižķibele"). Šajā situācijā jau tā ne visai bagātīgā informācija internetā par pagastiem ir apdraudēta, jo jaunvedotajiem novadiem pagastu mājaslapu uzturēšana bieži vien nav prioritāte.

Pagastu mājaslapās bieži vien ir apkopota unikāla informācija, kas nav atrodama citos avotos. Mājaslapām pazūdot no serveriem, informācija plašai publikai tiktu nozaudēta neatgriezeniski.

Latvijā ir ~450 pagastu (atkarībā no tā, vai pilsētu lauku teritorijas jau skaitās pagasti vai vēl ne). Izdalot to skaitu uz latviešu vikipēdijas aktīvajiem dalībniekiem (208 uz 2009. gada augustu), katram sanāktu tikai pāris rakstu :)

Maksimālais mērķis: izveidot plašus un izvērstus rakstus par katru no Latvijā pastāvošajiem vai pastāvējušajiem pagastiem.

Minimālais mērķis: izveidot saturīgus aizmetņus par visām šobrīd eksistējošajām novadu teritoriālajām vienībām (novadu pagastiem un novadu pilsētām), kuros būtu:

 • Infokaste ar iespējami svaigu informāciju
 • Ievaddaļa ar šībrīža aktuālo informāciju
 • Īsa sadaļa par neseno laiku vēsturi: no kura rajona vai pirmsreformas novada kurā jaunajā novadā pagasts nonācis.
 • Pareizās kategorijas, aizmetņu un navigācijas veidnes.
Bēnes pagasts
 
 
   
Karogs Ģerbonis
Novads: Auces novads
Centrs: Bēne
Kopējā platība: 88,9 km2
Iedzīvotāji (2000): 2184
Blīvums (2000): 24,6 iedz./km2
Mājaslapa: www.bene.lv
{{Latvijas novada infokaste
| nosaukums     = 
| karte       = <!-- novietojuma karte -->
| karte_apraksts  =
| karte2      = <!-- karte ar kaimiņpagastiem -->
| karte2_apraksts  =
| karte3      = <!-- novietojuma karte ciema padomēm bez zināmām robežām -->
| karte3_apraksts  =
| punkts_izmērs   =
| punkts_x = |punkts_y = <!-- punkta novietojums attēla koordinātās -->
| ģerboņa_attēls  = <!-- tikai faila nosaukums -->
| ģerboņa_nosaukums = Xxx ģerbonis <!-- pirms ģerboņa norādīt pagastu, kuram tas pieder -->
| ģerboņa_platums  = <!-- tikai gadījumos, kad nepieciešams nestandarta izmērs (YYpx)-->
| karoga_attēls   = <!-- tikai faila nosaukums -->
| karoga_nosaukums = Xxx karogs <!-- pirms karoga norādīt pagastu, kuram tas pieder -->
| novads      = Novads <!-- Administratīvā vienība kurā ietilpst/pēdējajā ietilpa pagasts -->
| novada_nosaukums = <!-- novada, rajona, apriņķa nosaukums bez vikisaites -->
| centrs      = <!-- nosaukums bez vikisaites -->
| centrs2      = <!-- izmantot konstrukcijām [[Ērgļi (Brunavas pagasts)|Ērgļi]] -->
| platība      = <!-- kvadrātkilometros; tikai skaitlis (100ha=1km²) -->
| iedzīvotāji    = 
| iedzīvotāji_gads = <!-- skaitlis bez punkta un vikisaitēm -->
| blīvums      = {{#expr: xxx / yy.y round 1}}
| izveidots     = <!-- tikai gadaskaitlis -->
| likvidēts     = <!-- tikai ja likvidēts sadalot vai iekļaujot citā pagastā -->
| mājaslapa     = <!-- bez "http://" daļas -->
<!-- Vēsturiskie nosaukumi līdz 1918. gadam -->
| nos_vācu     = <!-- vācu -->
| ref_vācu     = <!-- atsauce ar <ref></ref> tagiem -->
| nos_krievu    = <!-- krievu -->
| ref_krievu    = <!-- atsauce ar <ref></ref> tagiem -->
}}


Karšu sagatavošanai ieteicams izmantot divus Vikipēdijā augšupielādētus sagatavju failus. Abi ir SVG (vektoru) faili veidoti no ArcMap datiem LKS-92 sistēmā, noformēti ar Adobe Illustrator CS3 ar saglabātu Illustrator editing capability. Izmantojami arī Inkscape vai citās vektorgrafikas programmatūrās.

Ģerbonis un karogs

labot šo sadaļu

Ģerboņiem un karogiem ir vairāki avoti, kur pieejami kvalitatīvi attēli:

Lielākoties ģerboņu un karogu attēli atrodami attiecīgo pašvaldību mājas lapās. Daudzviet tikai kā mājaslapas dekoratīvs elements, kura publicēšanai nepieciešama papildus apstrāde (jāpārzīmē). Atsevišķos gadījumos mājaslapas izrotātas ar ģerboņveidīgiem rotājumiem, par kuru statusu nav informācijas un kurus bez attiecīgas pārbaudes par ģerboņiem uzskatīt nedrīkst. Karogi un ģerboņi reizēm atrodami netiešā veidā (piem. fotoattēlu galerijās).

Pārzīmētos ģerboņu un karogu attēlus vēlams augšupielādēt PNG fomātā izmērā, kas lielāks par 250px. Obligāta {{6.2 pants}} veidne.

 • Centrs: tagadējais pakalpojumu centrs vai bijušais pagasta centrs situācijās, kad pagastā nav pakalpojumu centra.
 • Platība: pēc pašvaldību datiem vai enciklopēdijas "Latvijas pagasti" (kvadrātkilometros).
 • Iedzīvotāji: pēc Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes datiem (pieejami par 2009. g. 1. janvāri)
 • Blīvums: aprēķināms pēc augstākminētajiem lielumiem.
 • Izveidots: gads, kad pirmoreiz izveidota administratīva vienība ar šādu nosaukumu tajā pašā apvidū.
 • Likvidēts: tikai gadījumos, kad administratīvā vienība tiek likvidēta iekļaujot citā tāda paša līmeņa administratīvā vienībā vai sadalīta starp citām tāda paša līmeņa administratīvajām vienībām.
 • Mājaslapa: tikai pagasta pašvaldības vai administrācijas interneta vietne.

Teksta sadaļas

labot šo sadaļu

Universāli informācijas avoti teksta sadaļām:

 • Enciklopēdija "Latvijas pagasti", A/S Preses nams, 2002. ISBN 9984-00-436-8
 • BalticMaps.eu (SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" un Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartes)

Īsi un kodolīgi - kas tas ir vai kas tas bija (likvidētiem pagastiem). "Xxxxxx ir Xxxx novada teritoriāla vienība Xxxzemē, līča/jūras/lielas upes/liela ezera krastā. Robežojas ar Xxxxx pagastiem un pilsētām. Centrs - Xxxxx." Neatkārtot informāciju no infokastes.

Vispārējs ģeogrāfiskā novietojuma raksturojums (vēlams kā enciklopēdijā). Ģeogrāfiskie ekstrēmi (augstākā un zemākā vieta; skaitļus vēlams pārbaudīt pēc topogrāfiskās kartes). Raksturīgākie dabas objekti, neiedziļinoties sīkumos.

Hidrogrāfija
labot šo sadaļu

Dot kopējo raksturojumu, neaprobežoties tikai ar uzskaitījumiem. Labi informācijas avoti:

Ūdenstilpju un ūdensteču nosaukumus vēlams ņemt no topogrāfiskās kartes.

Dabas aizsardzība
labot šo sadaļu

Informācijas avoti:

Rakstot par vēsturi, koncentrēties uz pagasta kā administratīvas vienības vēsturi un teritoriālo attīstību. No aizvēstures atzīmēt tikai zīmīgus un lokāli svarīgus notikumus. Neievietot citātus no hronikām.

Atzīmēt sekojošus etapus: datētas arheoloģiskas liecības, pirmoreiz minēts vēstures avotos, muižu veidošanās, pagastu veidošanās, ciemu padomju veidošanās, kolhozu sistēmas attīstība, ciemu apvienošanās, 21. gadsimta administratīvā reforma.

Vēstures, arhitektūras un arheoloģijas pieminekļi. Informācijas avoti:

Iedzīvotāji

labot šo sadaļu

Informācijas avoti:

Apakšsadaļas:

 • Apdzīvotās vietas. Raksturojums, uzskaitījums ar iedzīvotāju skaitu.
 • Reliģija. Baznīcas, konfesionālais sastāvs, draudzes.
 • Ievērojamas personības. Latvijas mērogā atpazīstamas personības.

Kopējais raksturojums. Galvenās nozares. Zīmīgi uzņēmumi. Galvenie darba devēji.

Apakšsadaļas:

 • Transports.

Izglītība un kultūra

labot šo sadaļu

Izglītības un kultūras iestādes. Regulārie (ikgadējie) kultūras pasākumi.

Apakšsadaļas:

 • Sadraudzības pilsētas.

Fotogrāfijas

labot šo sadaļu

Ārpus Commons un personīgajiem arhīviem ir pieejami vairāku autoru fotoattēli no "Panoramio", kas atbilst Creative Commons nosacījumiem. Uzskaitīti sadaļā Vikipēdija:Publiskās licences attēlu resursi.

Saistītās tēmas

labot šo sadaļu

Tēmas, par kurām nepieciešami raksti administratīvi teritoriālā dalījuma ietvaros:

Pagastu centri

labot šo sadaļu
{{Apdzīvotas vietas infokaste
|name          = <!-- šeit rakstīt latvisko nosaukumu, kas ģenerējas kartē -->
|settlement_type    = <!-- Ciems (Lielciems, vidējciems, mazciems, skrajciems utt.) -->
|image_skyline     = <!-- miesta attēls -->
|image_caption     = <!-- attēla paraksts -->
|pushpin_map      = Latvija
|subdivision_type    = Valsts
|subdivision_type1   = Novads
|subdivision_type2   = Pagasts
|subdivision_name    = {{LAT}}
|subdivision_name1   = <!-- novada nosaukums -->
|subdivision_name2   = <!-- pagasta nosaukums -->
|established_title   = <!-- Pirmoreiz minēts -->
|established_date    = <!-- datums, kad pirmoreiz minēts -->
|established_title2   = 
|established_date2   = 
|area_total_km2     = 
|area_land_km2     = <!-- var ielikt teritoriālplānošanā noteikto platību -->
|population_as_of    = <!-- iedzīvotāju gads -->
|population_footnotes  = <!-- specpiezīme par iedzīvotājiem; ar <ref></ref> tagiem -->
|population_total    = <!-- iedzīvotāju skaits -->
|population_density_km2 = <!-- apdzīvotības blīvums -->
|latd = |latm = |lats = |latNS = N
|longd = |longm = |longs = |longEW = E
|elevation_footnotes  = <!-- piezīmes par augstumu vjl -->
|elevation_m      = <!-- augstums vjl (var ņemt no Google Earth) -->
|website        = <!-- mājaslapa; ja atšķirīga no pagasta/novada lapas -->
|postal_code_type    = <!-- Pasta nodaļa -->
|postal_code      = <!-- pasta indekss un nosaukums, ja atšķiras no apdz. v. (LV-1234 Kaktumiests) -->
|footnotes       = <!-- specpiezīmes -->
}}


Novadi un pagasti

labot šo sadaļu

Skaidrojums par aili "Stāvoklis". Atzīme "aizmetnis" vai "raksts" tiek pievienots tikai tādā gadījumā, ja ir pievienota jaunā parauga infokaste ar karti un ģerboni (ja tāds eksistē/ir zināms), atjaunota statistika, atjaunoti teksta daļas dati par piederību novadam un pievienota minimālā vēstures informācija par teritoriālo attīstību 20./21. gadsimtos.

Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
1. Ādažu novads Ādaži [1] aizmetnis
2. Aglonas novads Aglonas pagasts Aglona [2] aizmetnis
Grāveru pagasts Grāveri aizmetnis
Kastuļinas pagasts Priežmale [3] aizmetnis
Šķeltovas pagasts Šķeltova [4] aizmetnis
3. Aizkraukles novads Aizkraukles pagasts Aizkraukle (ciems) [5] aizmetnis
Aizkraukles pilsēta aizmetnis
4. Aizputes novads Aizputes pagasts Rokasbirze aizmetnis
Aizputes pilsēta [6] raksts
Cīravas pagasts Cīrava [7] aizmetnis
Kalvenes pagasts Kalvene aizmetnis
Kazdangas pagasts Kazdanga aizmetnis
Lažas pagasts Apriķi aizmetnis
5. Aknīstes novads Aknīstes pilsēta [8] raksts
Aknīstes pagasts Aknīste (pilsēta) aizmetnis
Asares pagasts Asare aizmetnis
Gārsenes pagasts Gārsene aizmetnis
6. Alojas novads Alojas pilsēta [9] aizmetnis
Alojas pagasts aizmetnis
Braslavas pagasts Vilzēni aizmetnis
Brīvzemnieku pagasts Puikule aizmetnis
Staiceles pilsēta [10] vājš aizmetnis
Staiceles pagasts aizmetnis
7. Alsungas novads Alsunga [11] aizmetnis
8. Alūksnes novads Alsviķu pagasts Alsviķi aizmetnis
Alūksnes pilsēta [12] aizmetnis
Annas pagasts Anna aizmetnis
Ilzenes pagasts Jaunzemi aizmetnis
Jaunalūksnes pagasts Kolberģis aizmetnis
Jaunannas pagasts Jaunanna aizmetnis
Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicene [13] aizmetnis
Kalncempju pagasts Kalncempji aizmetnis
Liepnas pagasts Liepna aizmetnis
Malienas pagasts Brenci aizmetnis
Mālupes pagasts Mālupe aizmetnis
Mārkalnes pagasts Mārkalne aizmetnis
Pededzes pagasts Pededze aizmetnis
Veclaicenes pagasts Korneti aizmetnis
Zeltiņu pagasts Zeltiņi aizmetnis
Ziemera pagasts Māriņkalns aizmetnis
9. Amatas novads Amatas pagasts Ģikši aizmetnis
Drabešu pagasts aizmetnis
Nītaures pagasts Nītaure [14] aizmetnis
Skujenes pagasts Skujene [15] aizmetnis
Zaubes pagasts Zaube [16] aizmetnis
10. Apes novads Apes pilsēta aizmetnis
Apes pagasts aizmetnis
Gaujienas pagasts Gaujiena [17] aizmetnis
Trapenes pagasts Trapene [18] aizmetnis
Virešu pagasts Vireši [19] aizmetnis
11. Auces novads Auces pilsēta [20] aizmetnis
Bēnes pagasts Bēne [21] aizmetnis
Īles pagasts Īle aizmetnis
Lielauces pagasts Lielauce [22] aizmetnis
Ukru pagasts Ukri aizmetnis
Vītiņu pagasts Vītiņi aizmetnis
Vecauces pagasts aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
12. Babītes novads Salas pagasts Spuņciems [23] aizmetnis
Babītes pagasts Piņķi [24] aizmetnis
13. Baldones novads Baldones pilsēta [25] aizmetnis
Baldones pagasts aizmetnis
14. Baltinavas novads Baltinava [26] aizmetnis
15. Balvu novads Balvu pagasts Naudaskalns aizmetnis
Balvu pilsēta [27] aizmetnis
Bērzkalnes pagasts Bērzkalne aizmetnis
Bērzpils pagasts Bērzpils aizmetnis
Briežuciema pagasts Grūšļeva aizmetnis
Krišjāņu pagasts Krišjāņi aizmetnis
Kubulu pagasts Kurna aizmetnis
Lazdulejas pagasts Egļuciems aizmetnis
Tilžas pagasts Tilža [28] aizmetnis
Vectilžas pagasts Vectilža aizmetnis
Vīksnas pagasts Vīksna aizmetnis
16. Bauskas novads Bauskas pilsēta [29] aizmetnis
Brunavas pagasts Ērgļi aizmetnis
Ceraukstes pagasts Ceraukste aizmetnis
Codes pagasts Code [30] aizmetnis
Dāviņu pagasts Dāviņi aizmetnis
Gailīšu pagasts Uzvara aizmetnis
Īslīces pagasts Rītausmas [31] aizmetnis
Mežotnes pagasts Mežotne [32] aizmetnis
Vecsaules pagasts Vecsaule aizmetnis
17. Beverīnas novads Brenguļu pagasts Brenguļi aizmetnis
Kauguru pagasts Mūrmuiža [33] aizmetnis
Trikātas pagasts Trikāta [34] aizmetnis
18. Brocēnu novads Blīdenes pagasts Blīdene aizmetnis
Brocēnu pilsēta [35] aizmetnis
Cieceres pagasts aizmetnis
Gaiķu pagasts Satiķi [36] aizmetnis
Remtes pagasts Remte aizmetnis
19. Burtnieku novads Burtnieku pagasts Burtnieki [37] aizmetnis
Ēveles pagasts Ēvele aizmetnis
Matīšu pagasts Matīši [38] aizmetnis
Rencēnu pagasts Rencēni raksts
Valmieras pagasts Valmiermuiža [39] aizmetnis
Vecates pagasts Vecate aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
20. Carnikavas novads Carnikava [40] aizmetnis
21. Cēsu novads Cēsu pilsēta [41]
Vaives pagasts Vaive [42] aizmetnis
22. Cesvaines novads Cesvaines pilsēta [43] aizmetnis
Cesvaines pagasts aizmetnis
23. Ciblas novads Blontu pagasts Blonti aizmetnis
Ciblas pagasts Cibla [44] aizmetnis
Līdumnieku pagasts Līdumnieki aizmetnis
Pušmucovas pagasts Pušmucova aizmetnis
Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdene aizmetnis
24. Dagdas novads Andrupenes pagasts Andrupene [45] aizmetnis
Andzeļu pagasts Andzeļi aizmetnis
Asūnes pagasts Asūne aizmetnis
Bērziņu pagasts Porečje aizmetnis
Dagdas pilsēta [46]
Dagdas pagasts Ozoliņi [47] aizmetnis
Ezernieku pagasts Ezernieki aizmetnis
Konstantinovas pagasts Konstantinova aizmetnis
Ķepovas pagasts Neikšāni aizmetnis
Svariņu pagasts Svarinci aizmetnis
Šķaunes pagasts Šķaune aizmetnis
25. Daugavpils novads Ambeļu pagasts Ambeļi [48] aizmetnis
Biķernieku pagasts Biķernieki [49] aizmetnis
Demenes pagasts Demene [50] aizmetnis
Dubnas pagasts Dubna [51] aizmetnis
Kalkūnes pagasts Kalkūni [52] aizmetnis
Kalupes pagasts Kalupe [53] aizmetnis
Laucesas pagasts Mirnijs [54] aizmetnis
Līksnas pagasts Līksna [55] aizmetnis
Maļinovas pagasts Maļinova [56] aizmetnis
Medumu pagasts Medumi [57] aizmetnis
Naujenes pagasts Naujene [58] aizmetnis
Nīcgales pagasts Nīcgale [59] aizmetnis
Salienas pagasts Saliena [60] aizmetnis
Skrudalienas pagasts Silene [61] aizmetnis
Sventes pagasts Svente [62] aizmetnis
Tabores pagasts Tabore [63] aizmetnis
Vaboles pagasts Vabole [64] aizmetnis
Vecsalienas pagasts Červonka [65] aizmetnis
Višķu pagasts Špoģi [66] aizmetnis
26. Dobeles novads Annenieku pagasts Kaķenieki [67] aizmetnis
Auru pagasts Auri [68] aizmetnis
Bērzes pagasts Šķibe [69] aizmetnis
Bikstu pagasts Biksti [70] aizmetnis
Dobeles pagasts Aizstrautnieki [71] aizmetnis
Dobeles pilsēta [72] aizmetnis
Jaunbērzes pagasts Jaunbērze [73] aizmetnis
Krimūnu pagasts Krimūnas [74] aizmetnis
Naudītes pagasts Naudīte [75] aizmetnis
Penkules pagasts Penkule [76] aizmetnis
Zebrenes pagasts Zebrene [77] aizmetnis
27. Dundagas novads Kolkas pagasts Kolka [78] aizmetnis
Dundagas pagasts Dundaga [79] aizmetnis
28. Durbes novads Dunalkas pagasts Dunalka [80] aizmetnis
Durbes pilsēta [81] aizmetnis
Durbes pagasts Durbe aizmetnis
Tadaiķu pagasts Lieģi aizmetnis
Vecpils pagasts Vecpils aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
29. Engures novads Engures pagasts Engure [82] aizmetnis
Lapmežciema pagasts Lapmežciems [83] aizmetnis
Smārdes pagasts Smārde [84] aizmetnis
30. Ērgļu novads Ērgļu pagasts Ērgļi [85] raksts
Jumurdas pagasts Jumurda aizmetnis
Sausnējas pagasts Sidrabiņi aizmetnis
31. Garkalnes novads Rīga [86] aizmetnis
32. Grobiņas novads Bārtas pagasts Bārta aizmetnis
Gaviezes pagasts Gavieze aizmetnis
Grobiņas pagasts Dubeņi aizmetnis
Grobiņas pilsēta [87] aizmetnis
Medzes pagasts Kapsēde aizmetnis
33. Gulbenes novads Beļavas pagasts Beļava aizmetnis
Daukstu pagasts Stari aizmetnis
Druvienas pagasts Druviena aizmetnis
Galgauskas pagasts Galgauska aizmetnis
Gulbenes pilsēta [88] aizmetnis
Jaungulbenes pagasts Gulbītis [89] aizmetnis
Lejasciema pagasts Lejasciems [90] aizmetnis
Litenes pagasts Litene [91] aizmetnis
Lizuma pagasts Lizums [92] aizmetnis
Līgo pagasts Līgo aizmetnis
Rankas pagasts Ranka [93] aizmetnis
Stāmerienas pagasts Vecstāmeriena [94] aizmetnis
Stradu pagasts Gulbene [95] aizmetnis
Tirzas pagasts Tirza aizmetnis
34. Iecavas novads Iecava [96] aizmetnis
35. Ikšķiles novads Ikšķiles pilsēta [97] raksts
Tīnūžu pagasts aizmetnis
36. Ilūkstes novads Bebrenes pagasts Bebrene [98] aizmetnis
Dvietes pagasts Dviete [99] aizmetnis
Eglaines pagasts Eglaine [100] aizmetnis
Ilūkstes pilsēta [101] aizmetnis
Pilskalnes pagasts Pilskalne aizmetnis
Prodes pagasts Subate aizmetnis
Subates pilsēta [102] aizmetnis
Šēderes pagasts Šēdere aizmetnis
37. Inčukalna novads Inčukalna pagasts Inčukalns [103] aizmetnis
Vangažu pilsēta [104] uzlabojams
38. Jaunjelgavas novads Daudzeses pagasts Daudzeva [105] aizmetnis
Jaunjelgavas pilsēta [106] aizmetnis
Jaunjelgavas pagasts aizmetnis
Seces pagasts Sece [107] aizmetnis
Sērenes pagasts Sērene [108] aizmetnis
Staburaga pagasts Staburags [109] aizmetnis
Sunākstes pagasts Sunākste [110] aizmetnis
39. Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalga [111] aizmetnis
Zosēnu pagasts Melnbārži aizmetnis
40. Jaunpils novads Jaunpils pagasts Jaunpils [112] aizmetnis
Viesatu pagasts Viesatas [113] aizmetnis
41. Jēkabpils novads Ābeļu pagasts Brodi aizmetnis
Dignājas pagasts Dignāja aizmetnis
Dunavas pagasts Dunava aizmetnis
Kalna pagasts Vidsala aizmetnis
Leimaņu pagasts Mežgale aizmetnis
Rubenes pagasts Rubeņi [114] aizmetnis
Zasas pagasts Zasa [115] aizmetnis
42. Jelgavas novads Elejas pagasts Eleja [116] aizmetnis
Glūdas pagasts Nākotne [117] aizmetnis
Jaunsvirlaukas pagasts Staļģene [118] aizmetnis
Kalnciema pagasts Kalnciems [119] aizmetnis
Lielplatones pagasts Mazplatone [120] aizmetnis
Līvbērzes pagasts Līvbērze [121] aizmetnis
Platones pagasts Platone [122] aizmetnis
Sesavas pagasts Sesava [123] aizmetnis
Svētes pagasts Svēte [124] aizmetnis
Valgundes pagasts Valgunde [125] aizmetnis
Vilces pagasts Vilce [126] aizmetnis
Vircavas pagasts Vircava [127] aizmetnis
Zaļenieku pagasts Zaļenieki [128] aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
43. Kandavas novads Cēres pagasts Cēre aizmetnis
Kandavas pagasts aizmetnis
Kandavas pilsēta [129]
Matkules pagasts Matkule aizmetnis
Vānes pagasts Vāne aizmetnis
Zantes pagasts Zante aizmetnis
Zemītes pagasts Zemīte aizmetnis
44. Kārsavas novads Goliševas pagasts Goliševa aizmetnis
Kārsavas pilsēta [130] aizmetnis
Malnavas pagasts Malnava [131] aizmetnis
Mērdzenes pagasts Mērdzene [132] raksts
Mežvidu pagasts Mežvidi aizmetnis
Salnavas pagasts Salnava [133] aizmetnis
45. Kocēnu novads Bērzaines pagasts Bērzaine aizmetnis
Dikļu pagasts Dikļi [134] aizmetnis
Kocēnu pagasts Kocēni [135] raksts
Vaidavas pagasts Vaidava aizmetnis
Zilākalna pagasts Zilaiskalns aizmetnis
46. Kokneses novads Bebru pagasts Vecbebri [136] aizmetnis
Iršu pagasts Irši aizmetnis
Kokneses pagasts Koknese [137] aizmetnis
47. Krāslavas novads Aulejas pagasts Auleja aizmetnis
Indras pagasts Indra aizmetnis
Izvaltas pagasts Izvalta [138] aizmetnis
Kalniešu pagasts Kalnieši [139] aizmetnis
Kaplavas pagasts Kaplava aizmetnis
Krāslavas pagasts aizmetnis
Kombuļu pagasts Kombuļi aizmetnis
Krāslavas pilsēta [140] aizmetnis
Piedrujas pagasts Piedruja aizmetnis
Robežnieku pagasts Robežnieki aizmetnis
Skaistas pagasts Skaista [141] aizmetnis
Ūdrīšu pagasts Augstkalne aizmetnis
48. Krimuldas novads Krimuldas pagasts Ragana [142] aizmetnis
Lēdurgas pagasts Lēdurga [143] aizmetnis
49. Krustpils novads Atašienes pagasts Atašiene aizmetnis
Krustpils pagasts Spuņģēni aizmetnis
Kūku pagasts Zīlāni aizmetnis
Mežāres pagasts Mežāre aizmetnis
Variešu pagasts Varieši aizmetnis
Vīpes pagasts Vīpe [144] aizmetnis
50. Kuldīgas novads Ēdoles pagasts Ēdole aizmetnis
Gudenieku pagasts Gudenieki [145] aizmetnis
Īvandes pagasts Īvande [146] aizmetnis
Kabiles pagasts Kabile aizmetnis
Kuldīgas pilsēta raksts
Kurmāles pagasts Vilgāle [147] aizmetnis
Laidu pagasts Laidi aizmetnis
Padures pagasts Deksne [148] aizmetnis
Pelču pagasts Pelči aizmetnis
Rendas pagasts Renda [149] aizmetnis
Rumbas pagasts Mežvalde [150] aizmetnis
Snēpeles pagasts Snēpele aizmetnis
Turlavas pagasts Turlava [151] aizmetnis
Vārmes pagasts Vārme aizmetnis
51. Ķeguma novads Ķeguma pilsēta [152] aizmetnis
Birzgales pagasts Birzgale [153] raksts
Rembates pagasts Rembate aizmetnis
Tomes pagasts Tome aizmetnis
52. Ķekavas novads Baložu pilsēta aizmetnis
Daugmales pagasts Daugmale [154] aizmetnis
Ķekavas pagasts Ķekava [155] aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
53. Lielvārdes novads Jumpravas pagasts Jumprava [156] raksts
Lēdmanes pagasts Lēdmane [157] raksts
Lielvārdes pilsēta [158] raksts
Lielvārdes pagasts aizmetnis
54. Līgatnes novads Līgatnes pagasts Augšlīgatne aizmetnis
Līgatnes pilsēta [159] vājš aizmetnis
55. Limbažu novads Katvaru pagasts Pociems [160] aizmetnis
Limbažu pagasts Limbaži uzlabojams raksts
Limbažu pilsēta [161] aizmetnis
Pāles pagasts Pāle aizmetnis
Skultes pagasts Mandegas [162] aizmetnis
Umurgas pagasts Umurga aizmetnis
Vidrižu pagasts Gravas [163] aizmetnis
Viļķenes pagasts Viļķene [164] aizmetnis
56. Līvānu novads Jersikas pagasts Upenieki aizmetnis
Līvānu pilsēta [165] vājš aizmetnis
Rožupes pagasts Rožupe aizmetnis
Rudzātu pagasts Rudzāti aizmetnis
Sutru pagasts Sutri aizmetnis
Turku pagasts Zundāni [166] aizmetnis
57. Lubānas novads Indrānu pagasts aizmetnis
Lubānas pilsēta [167] aizmetnis
58. Ludzas novads Brigu pagasts Brigi [168] aizmetnis
Cirmas pagasts Tutāni aizmetnis
Isnaudas pagasts Martiši aizmetnis
Istras pagasts Vecslabada [169] aizmetnis
Ludzas pilsēta [170] aizmetnis
Nirzas pagasts Nirza [171] aizmetnis
Ņukšu pagasts Ņukši aizmetnis
Pildas pagasts Pilda aizmetnis
Pureņu pagasts Kivdolova aizmetnis
Rundēnu pagasts Rundēni raksts
59. Madonas novads Aronas pagasts Kusa [172] aizmetnis
Barkavas pagasts Barkava aizmetnis
Bērzaunes pagasts Sauleskalns [173] aizmetnis
Dzelzavas pagasts Dzelzava [174] aizmetnis
Kalsnavas pagasts Jaunkalsnava aizmetnis
Lazdonas pagasts Lazdona aizmetnis
Liezēres pagasts Liezēre aizmetnis
Ļaudonas pagasts Ļaudona [175] raksts
Madonas pilsēta [176] aizmetnis
Mārcienas pagasts Mārciena aizmetnis
Mētrienas pagasts Mētriena [177] aizmetnis
Ošupes pagasts Degumnieki aizmetnis
Praulienas pagasts Prauliena [178] aizmetnis
Sarkaņu pagasts Biksēre aizmetnis
Vestienas pagasts Vestiena [179] aizmetnis
60. Mālpils novads Mālpils [180]
 
Labs raksts
61. Mārupes novads Mārupe [181] aizmetnis
62. Mazsalacas novads Mazsalacas pilsēta [182]
Mazsalacas pagasts aizmetnis
Ramatas pagasts Ramata aizmetnis
Sēļu pagasts Sēļi aizmetnis
Skaņkalnes pagasts aizmetnis
63. Mērsraga novads Mērsrags [183] aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
64. Naukšēnu novads Ķoņu pagasts Ķoņi aizmetnis
Naukšēnu pagasts Naukšēni [184] aizmetnis
65. Neretas novads Mazzalves pagasts Ērberģe aizmetnis
Neretas pagasts Nereta aizmetnis
Pilskalnes pagasts Pilskalne aizmetnis
Zalves pagasts Zalve aizmetnis
66. Nīcas novads Nīcas pagasts Nīca [185] aizmetnis
Otaņķu pagasts Rude aizmetnis
67. Ogres novads Krapes pagasts Krape [186] aizmetnis
Ķeipenes pagasts Ķeipene aizmetnis
Lauberes pagasts Laubere [187] aizmetnis
Madlienas pagasts Madliena aizmetnis
Mazozolu pagasts Līčupe aizmetnis
Meņģeles pagasts Meņģele [188] aizmetnis
Ogres pilsēta [189] raksts
Ogresgala pagasts Ogresgals aizmetnis
Suntažu pagasts Suntaži aizmetnis
Taurupes pagasts Taurupe [190] aizmetnis
68. Olaines novads Olaines pagasts Jaunolaine [191] aizmetnis
Olaines pilsēta [192] aizmetnis
69. Ozolnieku novads Ozolnieku pagasts Ozolnieki [193] aizmetnis
Cenu pagasts Brankas aizmetnis
Sidrabenes pagasts Emburga aizmetnis
70. Pārgaujas novads Raiskuma pagasts Raiskums [194] aizmetnis
Stalbes pagasts Stalbe [195] aizmetnis
Straupes pagasts Straupe [196] aizmetnis
71. Pāvilostas novads Pāvilostas pilsēta [197]
Sakas pagasts Saka aizmetnis
Vērgales pagasts Vērgale aizmetnis
72. Pļaviņu novads Aiviekstes pagasts Kriškalni aizmetnis
Klintaines pagasts Stukmaņi aizmetnis
Pļaviņu pilsēta [198] aizmetnis
Vietalvas pagasts Vietalva aizmetnis
73. Preiļu novads Aizkalnes pagasts Aizkalne aizmetnis
Pelēču pagasts Pelēči aizmetnis
Preiļu pagasts Līči aizmetnis
Preiļu pilsēta [199] aizmetnis
Saunas pagasts Prīkuļi aizmetnis
74. Priekules novads Bunkas pagasts Bunka aizmetnis
Gramzdas pagasts Gramzda aizmetnis
Kalētu pagasts Kalēti [200] aizmetnis
Priekules pilsēta [201] raksts
Priekules pagasts Priekule aizmetnis
Virgas pagasts Paplaka [202] raksts
75. Priekuļu novads Liepas pagasts Liepa [203] aizmetnis
Mārsnēnu pagasts Mārsnēni aizmetnis
Priekuļu pagasts Priekuļi [204] aizmetnis
Veselavas pagasts Veselava [205] aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
76. Raunas novads Drustu pagasts Drusti aizmetnis
Raunas pagasts Rauna [206] aizmetnis
77. Rēzeknes novads Audriņu pagasts Audriņi [207] aizmetnis
Bērzgales pagasts Bērzgale [208] aizmetnis
Čornajas pagasts Čornaja [209] aizmetnis
Dricānu pagasts Dricāni [210] aizmetnis
Feimaņu pagasts Feimaņi [211] aizmetnis
Gaigalavas pagasts Gaigalava aizmetnis
Griškānu pagasts Sprūževa [212] aizmetnis
Ilzeskalna pagasts Ilzeskalns aizmetnis
Kantinieku pagasts Liuža [213] aizmetnis
Kaunatas pagasts Kaunata [214] aizmetnis
Lendžu pagasts Lendži [215] aizmetnis
Lūznavas pagasts Lūznava [216] aizmetnis
Mākoņkalna pagasts Lipuški aizmetnis
Maltas pagasts Malta [217] aizmetnis
Nagļu pagasts Nagļi [218] aizmetnis
Nautrēnu pagasts Rogovka aizmetnis
Ozolaines pagasts Bekši [219] aizmetnis
Ozolmuižas pagasts Ozolmuiža [220] aizmetnis
Pušas pagasts Puša aizmetnis
Rikavas pagasts Rikava aizmetnis
Sakstagala pagasts Sakstagals [221] aizmetnis
Silmalas pagasts Gornica [222] aizmetnis
Stoļerovas pagasts Stoļerova [223] aizmetnis
Strūžānu pagasts Strūžāni [224] aizmetnis
Vērēmu pagasts Sondori [225] raksts
78. Riebiņu novads Galēnu pagasts Galēni aizmetnis
Riebiņu pagasts Riebiņi [226] aizmetnis
Rušonas pagasts Gaiļmuiža aizmetnis
Silajāņu pagasts Silajāņi aizmetnis
Sīļukalna pagasts Sīļukalns aizmetnis
Stabulnieku pagasts Stabulnieki aizmetnis
79. Rojas novads Roja [227] aizmetnis
80. Ropažu novads Ropaži [228] raksts
81. Rucavas novads Dunikas pagasts Sikšņi aizmetnis
Rucavas pagasts Rucava [229] raksts
82. Rugāju novads Lazdukalna pagasts Benislava aizmetnis
Rugāju pagasts Rugāji [230] aizmetnis
83. Rūjienas novads Ipiķu pagasts Ipiķi aizmetnis
Jeru pagasts Jeri aizmetnis
Lodes pagasts Lode aizmetnis
Rūjienas pilsēta [231] aizmetnis
Vilpulkas pagasts Vilpulka aizmetnis
84. Rundāles novads Rundāles pagasts Pilsrundāle [232] aizmetnis
Svitenes pagasts Svitene aizmetnis
Viesturu pagasts Bērstele aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
85. Salacgrīvas novads Ainažu pilsēta [233] raksts
Ainažu pagasts aizmetnis
Liepupes pagasts Mustkalni [234] aizmetnis
Salacgrīvas pilsēta [235] raksts
Salacgrīvas pagasts aizmetnis
86. Salas novads Sēlpils pagasts Sēlija [236] aizmetnis
Salas pagasts Sala [237] aizmetnis
87. Salaspils novads Salaspils pilsēta [238] aizmetnis
Salaspils pagasts aizmetnis
88. Saldus novads Ezeres pagasts Ezere [239] aizmetnis
Jaunauces pagasts Jaunauce aizmetnis
Jaunlutriņu pagasts Jaunlutriņi aizmetnis
Kursīšu pagasts Kursīši [240] aizmetnis
Lutriņu pagasts Lutriņi [241] aizmetnis
Nīgrandes pagasts Nīgrande aizmetnis
Novadnieku pagasts Mežvidi [242] aizmetnis
Pampāļu pagasts Pampāļi aizmetnis
Rubas pagasts Ruba aizmetnis
Saldus pagasts Druva [243] aizmetnis
Saldus pilsēta [244] vājš aizmetnis
Šķēdes pagasts Šķēde aizmetnis
Vadakstes pagasts Vadakste aizmetnis
Zaņas pagasts Kareļi [245] aizmetnis
Zirņu pagasts Zirņi aizmetnis
Zvārdes pagasts Striķi aizmetnis
89. Saulkrastu novads Saulkrastu pilsēta [246] vājš aizmetnis
Saulkrastu pagasts aizmetnis
90. Sējas novads Loja [247] raksts
91. Siguldas novads Allažu pagasts Allaži [248] aizmetnis
Mores pagasts More aizmetnis
Siguldas pagasts Peltes aizmetnis
Siguldas pilsēta [249] raksts
92. Skrīveru novads Skrīveri [250] aizmetnis
93. Skrundas novads Nīkrāces pagasts Dzelda aizmetnis
Raņķu pagasts Raņķi aizmetnis
Rudbāržu pagasts Rudbārži aizmetnis
Skrundas pilsēta [251] aizmetnis
Skrundas pagasts aizmetnis
94. Smiltenes novads Bilskas pagasts Bilska aizmetnis
Blomes pagasts Blome [252] aizmetnis
Brantu pagasts Vidzeme aizmetnis
Grundzāles pagasts Grundzāle aizmetnis
Launkalnes pagasts Launkalne aizmetnis
Palsmanes pagasts Palsmane [253] aizmetnis
Smiltenes pagasts Kalnamuiža aizmetnis
Smiltenes pilsēta [254] aizmetnis
Variņu pagasts Variņi aizmetnis
95. Stopiņu novads Ulbroka [255] raksts
96. Strenču novads Jērcēnu pagasts Jērcēni [256] aizmetnis
Plāņu pagasts Plāņi aizmetnis
Sedas pilsēta aizmetnis
Strenču pilsēta [257] aizmetnis
Nr.p.k. Novads Novada teritoriālās vienības
novada pilsētas un novada pagasti
Pagasta centrs Mājaslapa Stāvoklis
97. Talsu novads Abavas pagasts Valgale [258] aizmetnis
Ārlavas pagasts aizmetnis
Balgales pagasts Dursupe aizmetnis
Ģibuļu pagasts Pastende [259]
 
Vērtīgs raksts
Īves pagasts Tiņģere [260] aizmetnis
Ķūļciema pagasts Ķūļciems [261] aizmetnis
Laidzes pagasts Laidze aizmetnis
Laucienes pagasts Lauciene aizmetnis
Lībagu pagasts Mundigciems aizmetnis
Lubes pagasts Anuži [262] aizmetnis
Sabiles pilsēta [263] aizmetnis
Stendes pilsēta [264] aizmetnis
Strazdes pagasts Strazde aizmetnis
Talsu pilsēta [265] aizmetnis
Valdemārpils pilsēta [266] aizmetnis
Valdgales pagasts Pūņas [267] aizmetnis
Vandzenes pagasts Vandzene aizmetnis
Virbu pagasts Jaunpagasts aizmetnis
98. Tērvetes novads Augstkalnes pagasts Augstkalne aizmetnis
Bukaišu pagasts Bukaiši aizmetnis
Tērvetes pagasts Zelmeņi [268] aizmetnis
99. Tukuma novads Degoles pagasts Vienība aizmetnis
Džūkstes pagasts Džūkste aizmetnis
Irlavas pagasts Irlava [269] aizmetnis
Jaunsātu pagasts Abavnieki aizmetnis
Lestenes pagasts Lestene aizmetnis
Pūres pagasts Pūre [270] aizmetnis
Sēmes pagasts Sēme [271] aizmetnis
Slampes pagasts Slampe aizmetnis
Tukuma pilsēta [272] raksts
Tumes pagasts Tume [273] aizmetnis
Zentenes pagasts Zentene [274] aizmetnis
100. Vaiņodes novads Embūtes pagasts Vībiņi raksts
Vaiņodes pagasts Vaiņode [275] raksts
101. Valkas novads Ērģemes pagasts Ērģeme [276] aizmetnis
Kārķu pagasts Kārķi aizmetnis
Valkas pagasts Valka raksts
Valkas pilsēta [277] aizmetnis
Vijciema pagasts Vijciems aizmetnis
Zvārtavas pagasts Stepi aizmetnis
102. Varakļānu novads Murmastienes pagasts Murmastiene [278] aizmetnis
Varakļānu pagasts Kokari aizmetnis
Varakļānu pilsēta [279] aizmetnis
103. Vārkavas novads Rožkalnu pagasts Rimicāni aizmetnis
Upmalas pagasts Vecvārkava [280] aizmetnis
Vārkavas pagasts Vārkava aizmetnis
104. Vecpiebalgas novads Dzērbenes pagasts Dzērbene [281] aizmetnis
Inešu pagasts Ineši aizmetnis
Kaives pagasts Kaive [282] aizmetnis
Taurenes pagasts Taurene [283] aizmetnis
Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalga [284] aizmetnis
105. Vecumnieku novads Bārbeles pagasts Bārbele aizmetnis
Kurmenes pagasts Kurmene aizmetnis
Skaistkalnes pagasts Skaistkalne [285] aizmetnis
Stelpes pagasts Stelpe aizmetnis
Valles pagasts Valle [286] aizmetnis
Vecumnieku pagasts Vecumnieki [287] aizmetnis
106. Ventspils novads Ances pagasts Ance aizmetnis
Jūrkalnes pagasts Jūrkalne [288] aizmetnis
Piltenes pilsēta aizmetnis
Piltenes pagasts Piltene aizmetnis
Popes pagasts Pope aizmetnis
Puzes pagasts Blāzma aizmetnis
Tārgales pagasts Tārgale aizmetnis
Ugāles pagasts Ugāle aizmetnis
Usmas pagasts Usma aizmetnis
Užavas pagasts Užava aizmetnis
Vārves pagasts Ventava aizmetnis
Ziru pagasts Ziras [289] aizmetnis
Zlēku pagasts Zlēkas [290] aizmetnis
107. Viesītes novads Elkšņu pagasts Elkšņi aizmetnis
Rites pagasts Cīruļi aizmetnis
Saukas pagasts Lone aizmetnis
Viesītes pilsēta [291] aizmetnis
Viesītes pagasts aizmetnis
108. Viļakas novads Kupravas pagasts Kuprava aizmetnis
Medņevas pagasts Semenova aizmetnis
Susāju pagasts Viļaka aizmetnis
Šķilbēnu pagasts Rekova [292] aizmetnis
Vecumu pagasts Borisova [293] aizmetnis
Viļakas pilsēta [294] aizmetnis
Žīguru pagasts Žīguri aizmetnis
109. Viļānu novads Dekšāru pagasts Dekšāres aizmetnis
Sokolku pagasts Strupļi aizmetnis
Viļānu pagasts Viļāni aizmetnis
Viļānu pilsēta aizmetnis
110. Zilupes novads Lauderu pagasts Lauderi aizmetnis
Pasienes pagasts Pasiene aizmetnis
Zaļesjes pagasts Zaļesje aizmetnis
Zilupes pilsēta [295] aizmetnis