Līgums

savstarpēja tiesiska vienošanās
(Pāradresēts no Vienošanās)

Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu, vai izbeigšanu.[1] Līgums var apzīmēt saistības un tiesiskus darījumus starp valstīm, iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām uz noteiktu laikposmu. Līgums šaurākā Civillikuma nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību.

Raksturojums CivillikumāLabot

Līgumu kārtība ir noteikta Civillikuma Ceturtā daļa, Saistību tiesības, Otrā nodaļā - Līgumi.[2]Civillikumā noslēgt līgumu nozīmē vienoties par līguma saistībām un noteikumiem un uzņemties ievērot un izpildīt nosacījumus. Lauzt līgumu parasti nozīmē pārtraukt līguma noteikumu izpildīšanu. Ir īpaši noteikumi par nomas un īres līgumiem, kā arī darba līgumiem. Civillikums arī nosaka izlīguma un dāvinājuma kārtību, kā arī aizdevumu, glabājuma un pirkuma līgumu noteikumus. Pastāv arī īpaši noteikumi laimes, pilnvarojuma un komisijas līgumiem. Ir īpaši papildinājumi likumos, kā piemēram, Likumā par dzīvojamo telpu īri.[3]

FormaLabot

Tiesisku darījumu rakstiska forma ir noteikta Civillikumā.[4] Komentāros par līgumiem ir skaidrota "oficiāla vienošanās" un "neoficiāla noruna". Līgums arī apzīmē dokumentu, kas nostiprina divu vai vairāku juridisku vai fizisku personu vienošanos. Lai līgumam (dokumentam) būtu "juridisks spēks" jābūt līguma nosaukumam, noslēgšanas vieta, datums, nosauktām līgumslēdzēju puses un līgumu tekstam.[5][6] Līgumam nepieciešams ir priekšmets, darbība, kam ir mantiska vērtība. Līguma pusēm jābūt tiesībspējīgām un rīcībspējīgām. (Civillikuma 1405.pants)

Skatīt arīLabot

Atsauces un piezīmesLabot

  1. Civillikuma 1511. pants
  2. [1] Saistību tiesības
  3. [2] Likums par dzīvojamo telpu īri
  4. [3] Civillikuma Ceturtā daļa, Saistību tiesības, Piektā apakšnodaļa, Forma, 1473. pants
  5. J. Kalējs; M. Ābele, Lietvedības pamati (1998) ISBN 978-9984-568-68-3
  6. Līgumu sastādīšana, Skots Dž. Bērnems, (Pētergailis, Rīga, 1995) ISBN 9984-504-20-4:951767
  7. Nesajaukt ar Sabiedrības līgumu (Civillikuma 2241.pants)
  8. [4] Archived 2012. gada 12. maijā, Wayback Machine vietnē. LR Labklājības ministrija - Darba līgums

Ārējās saitesLabot

  • [5] Eiropas Savienības līgumu likumu principi (angliski)