Vecticība

(Pāradresēts no Vecticībnieki)

Vecticība (krievu: старообрядчество, староверие, древлеправославие) ir Krievijas caristes laikā radušies pareizticīgās baznīcas strāvojumi, kuri bija vērsti pret patriarha Nikona un cara Alekseja baznīcas reformu (1650—1660). Šīs kustības piekritējus sauc par vecticībniekiem (krievu: старообрядцы).

Svētā svētmocekļa Abakuma ikona (Pievolga, 17. gs. beigas - 18. gs. sākums).
Tiskādu vecticībnieku baznīca Rēzeknes novadā.

Dievkalpojuma reforma izraisīja šķelšanos Krievijas pareizticīgo baznīcā. Līdz 1905. gada 17. aprīlim vecticībniekus, izņemot vienticībniekus, Krievijas impērijā oficiāli dēvēja par "šķeltniekiem" (раскольники) un pakļāva represijām. Tikai 1971. gadā Maskavas Patriarhāts oficiāli atcēla vecticībnieku un veco krievu rituālu nolādējumus "kā nebijušus" (яко не бывшие).

Tomēr nolādējumu atcelšana nenoveda vecticībniekus ar vietējām pareizticīgajām baznīcām līdz lūgšanas (euharistiskajai) sadraudzībai. Vecticīgie, kā agrāk, uzskata tikai sevi par īstajiem pareizticīgajiem kristiešiem un uzskata Krievijas pareizticīgo baznīcu par citas konfesijas baznīcu. Vecticībnieki-popieši uzskata jaunā rituāla piekritējus par "otrās kārtības" ķeceriem, kurus baznīcai pievieno caur Konfirmāciju, ar garīgā amata saglabāšanu (ar nosacījumu, ka kristīšana iepriekš tika veikta ar pilnīgu iegremdēšanu); savukārt vairums bezpopiešu uzskata KPB par "pirmās kārtības" ķeceriem, kurus baznīcai pievieno tikai caur kristīšanu (pat, ja iepriekš kristīšana tika veikta ar pilnīgu iegremdēšanu).

Lielākā vecticībnieku kopiena mūsdienās ir Krievijas Pareizticīgā vecticībnieku baznīca (vecticībnieki-popieši).

Ievērojamākais vecticības darbinieks bija protopops Abakums (Petrovs), kas iestājās pret reformu ieviešanu, par ko tika sadedzināts kopā trim domubiedriem, mūkiem Lācaru un Epifāniju un priesteri Nikiforu.

Patriarha Nikona reformasLabot

1653. gadā, Nikona pieņemtās reformas gaitā, krievu dievkalpojumu tradīcija, kas izveidojās 14.-16. gadsimtā, bija mainīta šādos punktos:

 1. Tā sauktā "grāmatu labošana" (krievu: книжная справа), kuras gaitā tika rediģēti Svēto Rakstu un dievkalpojumu grāmatu teksti. Ticības apliecinājumā dažās vietās tika izņemti vārdi, kas izraisīja nopietnus strīdus Krievijas baznīcā. Vārds Jēzus "Iсусъ" tika pārveidots par "Iисусъ".
 2. Krusta zīmes pārmešana ar diviem pirkstiem tika aizvietota ar triju pirkstu krusta zīmi; mazo zemes klānīšanos (krievu: метания) atcelšana.
 3. Tika mainīts procesiju virziens apkārt dievnamam - pretī pulksteņa radītāja virzienam.
 4. Trīsvienības slavēšanas lūgšanā vārdu "aleluja" sāka atkārtot trīs reizes (trīskāršā aleluja), nevis divas (divkāršā aleluja).
 5. Tika mainīts prosforu skaits Proskomīdijā un stampis uz tām.

Vecticībnieku iedalījumiLabot

BezpopiešiLabot

Bezpopieši (krievu: Беспоповцы) ir tie vecticībnieki, kas laika gaitā ir zaudējuši priesterus vai arī atteikušies no tiem. Ir bezpopieši, kas māca ka pasaulē valda Antikrists, un visi "pareizie, vecie" priesteri izmira, tāpēc baznīca var iztikt bez sakramentiem (šādi bezpopieši atzīst tikai trīs sakramentus - kristības, grēksūdze un laulības, kurus, pēc pareizticīgo noteikumiem, var veikt parasts cilvēks; ir bezpopiešu kopienas, kas atzīst tikai kristību un grēksūdzi, piemēram, fedosieši). Priesteris, pārejot no Krievijas pareizticīgās baznīcas, saglabā savu svētību un lūdzas kā parasts cilvēks. Katrai bezpopiešu draudzei ir mācītājs (krievu: наставник), tas ir draudzes ievēlētais cilvēks, kas vada dievkalpojumus un pārvalda visas draudzes lietas. Dažreiz mācītāja pienākumus var pildīt arī sieviete. Bezpopieši ir sašķēlušies vairākās kopienās - pomori, filipieši, fedosieši, aronieši, netieši u.c. Šīs kopienas neatzīst cita citu un uzskata par ķeceriskām. Lielākā no šīm kopienām ir pomori jeb Vecticībnieku Pomoru Baznīca (krievu: Древлеправославная Поморская Церковь). Ir bezpopieši, kas atzīst priesterus, tomēr laika gaitā tos zaudējuši, tie ir "bēgļpopieši" (krievu: беглопоповцы), kuri guvuši savu nosaukumu tādēļ, ka savās draudzēs pieņēma priesterus no valdošās oficiālās baznīcas, kuri, atteicoties no nikoniešu ķecerības, pieņēma vecticību. Latvijās pastāv 65 bezpopiešu draudzes, kuras pārsvarā pieder pie Latvijas Vecticībnieku Pomoru Baznīcas.

PopiešiLabot

Popieši (krievu: поповцы) ir vecticībnieki, kuriem ir priesteri. Priesteri, kas pāriet no Krievijas pareizticīgās baznīcas, saglabā savu svētību (bet ar nosacījumu, ka priesteris ir kristīts ar pilnīgu iegremdēšanu, jo pretējā gadījumā kristīšana notiek vēlreiz). Divas lielākās popiešu kopienas ir Krievijas Pareizticīgā vecticībnieku baznīca (krievu: Русская Православная Старообрядческая Церковь) un Krievijas Senpareizticīgā baznīca (krievu: Русская Древлеправославная Церковь (РДЦ)).

VienticībaLabot

Vecticībniekus, kas pievienojušies Krievijas pareizticīgajai baznīcai, saglabājot vecos rituālus, sauc par vienticībniekiem (krievu: единоверцы). Šie vecticībnieki atzīst arī jaunos rituālus. Vienticība bija dibināta kā pārejas posms uz jauno rituālu, taču paši vienticībnieki laika gaitā saglabāja veco rituālu. Sākotnēji vienticībnieku dievnamos drīkstēja lūgties tikai vecticībnieki, kas ir pievienojušies valdošajai baznīcai, bet tie cilvēkiem, kas bija kristīti pēc jaunā rituāla, lūgties šajos dievnamos nedrīkstēja. Otrā pasaules kara laikā vienticība faktiski beidza savu pastāvēšanu. Mūsdienās pastāv KPB draudzes, kuras lūdzas pēc vecā rituāla, taču vairums šādu draudžu kalpo pēc abiem rituāliem.

Atšķirības no jaunā rituālaLabot

Dievkalpojumu un rituālu īpatnībasLabot

Vecā rituāla atšķirības no jaunā:

 
Senās notācijas zīmes - krjuki, pēc kuriem vecticībnieki izpilda dziedājumus.
 • Krusta zīmi pārmet ar diviem pirkstiem.
 • Tiek atzīta kristīšana tikai caur trīskāršu pilnīgu iegremdēšanu ūdenī.
 • Tiek izmantots tikai astoņu galu krusts. Četru galu krusts netiek izmantots, jo tiek uzskatīts par "latīņu".
 • Jēzus vārda Исус rakstīšana un izrunāšana ar vienu И burtu, atšķirībā no jaunā Иисус.
 • Dievkalpojumos nav pieļaujama laicīgā daudzbalsīgā dziedāšana. Dziedāšana ir vienbalsīga, visi dziedājumi tiek izpildīti pēc "krjukiem" (āķiem) - senām notācijas zīmēm.
 • Dievkalpojumi nekad netiek saīsināti, kā tas visbiežāk tiek darīts jaunajā rituālā.
 • Tiek saglabātas iesākuma un nobeiguma paklanīšanās[1] (krievu: приходные и исходные поклоны).
 • Visas lūgšanas darbības (krusta zīmes pārmešana, paklanīšanās) tiek darītas sinhroniski - visi lūdzēji tās dara vienlaicīgi, stingri noteiktos brīžos.
 • Proskomīdija tiek veikta uz 7 prosforām. Uz prosforas attēlots astoņgalu krusts.
 • Krusta gājiens apkārt baznīcai tiek veikts pulksteņa radītāja virzienā.
 • Tiek izmantotas vecās īpašvārdu un terminu formas - Иеросалим (Jeruzāleme), Давыд (Dāvids), Никола (Nikolajs), Псалтырь (Psalmu grāmata), Евва (Ieva), Предотеча (priekštecis), священноинок (priestermūks).
 • Klanoties līdz zemei, tiek izmantots speciālais roku paliktnis (krievu: подручник).
 • Vecticībnieki lūgšanām izmanto senkrievu lūgšanu krelles "ļestovka" (krievu: лестовка), kuru izskats simbolizē kāpnes uz debesīm, taču jauno rituālu piekritēju starpā visbiežāk tiek izmantota no grieķiem aizgūtā "vervica" (krievu: вервица), kura atgādina katoļu rožukroni.

Ticības apliecinājumsLabot

Nikona "grāmatu labošanas" gaitā no Ticības apliecinājuma tika izņemts saiklis "a", kas latviešu valodā tiek tulkots kā "nevis", pantā par Dieva Dēlu "Dzemdinātu, nevis radītu," ("Рождена, а не сотворена"). No pretstata šie vārdu salikumi palika par vienkāršu uzskaitīšanu. Vecticībnieki stingri iestājās pret šādām patvaļīgām izmaiņām un bija gatavi viena burta "a" dēļ ("за единый аз") panest ciešanas un nāvi.

Teksta salīdzinājums:

Jaunais teksts Vecais teksts[2]
Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единароднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Све́та, Бога истинна от Бо́га истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Ду́ха Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых.

И жизни будущаго века. Аминь.

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Исуса Христа, Сына Божия, Единароднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света о́т Света, Бога истинна о́т Бога истинна, рождена, а не сотворена, единосущна Отцу, имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося о́т Духа Свята и Марии Девы, вочеловечьшася.

Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребена.

И воскресшаго в третии день по Писаниих.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже царствию несть конца.

И в Духа Святаго, Господа Истиннаго и Животворящаго, иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

И во едину святую, соборную и апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвым.

И жизни будущаго века. Аминь.

Vecticībnieki uzskata, ka grieķu vārdu tekstā τò Κύριον baznīcasslāvu valodā nevar pārtulkot ar vienu vārdu, jo tiek zaudēta oriģinālā nozīme.

Divkāršā alelujaLabot

Nikona reformu gaitā divkāršā vārda "aleluja" teikšana tika aizvietota ar trīskāršo izrunāšanu. "Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже" vietā sāka teikt "Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже". Pēc reformu piekritēju uzskatiem, trīskāršā "alelujas" atkārtošana simbolizē statūtu par Svēto Trīsveinību. Savukārt vecticībnieki norāda uz to, ka "слава Тебе, Боже" (latviešu: gods Tev, Dievs) jau pats par sevi ir viens no senebreju vārda "aleluja" tulkojumiem, tāpēc divkāršā "aleluja" atkārtošana kopā ar "gods Tev, Dievs" jau ir Trīsvienības godināšana.

Pēc vecticībnieku viedokļa, senajā baznīca "aleluja" teica divreiz, un arī Krievijas baznīca pirms šķelšanās to izrunāja divreiz. Veiktie pētījumi parādīja, ka Grieķu baznīcā trīskāršā atkārtošana sākotnēji tika izmantota ļoti reti, bet izmantoties visā Grieķija sāka tikai 17. gadsimtā. Divkāršā aleluja Krievzemē nebija nekāds jaunums, kas parādījās Krievijā tikai 15. gadsimtā, kā saka reformu aizstāvji, un, jo vairāk, nebija nekāda drukas vai pārrakstītāju kļūda. Vecticībnieki norāda, ka trīskāršo "aleluja" atkārtošanu nosodīja senā krievu baznīca (Stoglava koncils) un arī paši grieķi, piemēram, svētais Maksims Grieķis. Savulaik svētais Pleskavas Eufrosīns (15. gadsimts), kad Pleskavā radījās jautājums par "aleluju" skaitu, veica pētījumu par divkāršo aleluju. Viņš aizbrauca uz Konstantinopoli, kur, vērojot vietējos dievkalpojumus un apspriežot šo jautājumu ar Konstantinopoles patriarhu, apstiprināja, ka Konstantinopolē "aleluju" skaita divreiz. Nikona reformu laikā Sv. Eufrosīna pētījums tika aizliegts un svētā godināšana tika atcelta.

KlanīšanāsLabot

Vecticībnieku baznīcā nav atļauts klanīšanos līdz zemei aizvietot ar klanīšanos līdz jostas vietai.

Ir četru veidu klanīšanās:

 1. "Vienkāršā" - galvas nolikšana līdz krūtīm vai nedaudz zemāk;
 2. Līdz jostai;
 3. "Mazā" klanīšanās līdz zemei - krievu: метание (nevis no krievu valodas darbības vārda "метать" ("mest"), bet no grieķu valodas "μετάνοια", kas nozīmē "grēksūdze"). To dara, abas rokas noliekot līdz zemei uz speciāla roku paliktņa (krievu: подручник);
 4. "Lielā" klanīšanās līdz zemei. To dara, rokas un galvu noliekot un paliktņa, kopā saliktiem ceļgaliem pieskaroties zemei.

Dievkalpojuma dziedāšanaLabot

Pēc pareizticīgo baznīcas šķelšanās, vecticībnieki nepieņēma jauno daudzbalsīgo dziedāšanas stilu un jauno notāciju. Viņu saglabātā "āķu" jeb "zīmju" dziedāšana ieguva savu nosaukumu no zīmēm, pēc kurām tika izpildīti dziedājumi.

 
Vectīcībnieku svētā Kristofora Suņgalvja ikona, kas pēc baznīcas šķelšanās tika aizliegta

Zīmju dziedājumos nav paužu, apstāšanās, visi dziedājumi tiek izpildīti nepārtraukti. Dziedāšanas laikā jāmēģina dziedāt tā, lai izklausītos "kā viena balss". Viezbiežāk dziedājumu izpildītāji dzied savā īstā balsī (etnogrāfiskajā manierē). Senāk koru sastāvs bija tikai vīriešu, taču mūsdienās, dziedātāju mazā skaita dēļ koros dzied arī sievietes.

IkonasLabot

Vecticībnieki savā mākslā saglabāja no Bizantijas ņemtos ikonu glezniecības un taisīšanas paņēmienus. Vecticībnieki nepieņēma jaunos Rietumeiropas glezniecības paņēmienus. Protopops Abakums savos polēmiskajos darbos norādīja uz jauno ikonu "katoļu izcelsmi". It īpaši cienījamas ir Andreja Rubļova gleznotas ikonas, kuras Simtnodaļu Sinode nosauca par paraugu. Vecticībnieku starpā ir ļoti izplatītas dzelzs lietas ikonas. Pēc šķelšanās valdošajā baznīcā dzelzs ikonas tika aizliegtas, jo tas asociējas ar vecticību.

Vecticībnieku ikonās ir saglabājušies sižeti, kas arī mūsdienās valdošajā baznīcā nav izplatīti, piemēram, svētā mocekļa Kristofora ikonas, uz kurām viņš ir attēlots ar suņa galvu.

Vecticībnieki LatvijāLabot

 
Folvarkas vecticībnieku baznīca Aglonas novadā
 
Grebenščikova vecticībnieku kopienas lūgšanu nams Rīgā

Krievu vecticībnieki Latvijas teritorijā ieradās XVII gs. otrajā pusē, bēgot no vajāšanām dzimtenē. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 7600 vecticībnieku (2004), kas pamatā dzīvo Latgales lauku novados.[3] 1991. gadā tika atjaunota Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas Centrālā Padome (Центральный Совет Древлеправославной Поморской Церкви Латвии).[4][5] Daudzi no vecticībniekiem mitinās Daugavpilī, kurā pašlaik ir sešas draudzes, tādēļ baznīcas aprindās tā tiek dēvēta par "Vecticībnieku Jeruzalemi".[6]

Vecticībnieks Sidors Kuzņecovs 1841. gadā uz Dreiliņbušas muižas zemes Ķengaragā nodibināja Kuzņecova porcelāna un fajansa fabriku. Lielākā daļa Kuzņecova fabrikas strādnieku arī bija vecticībnieki, kas nāca no Gžeļas, Duļevas, Kolomnas un citām Piemaskavas ciemiem un pilsētām, kas bija slavenas ar porcelāna amatniecību. Visiem, kas iestājās darbā rūpnīcā, tās īpašnieki dāvinājuši Bībeli un prasījuši, lai tie ar cieņu izturas pret uzņēmuma strādnieku ticību.[7] Maskavas forštatē izveidojās viena no lielākajām un ietekmīgākajām Latvijas vecticībnieku kopienām.

Jēkabpilī pastāv svētā svētmocekļa protopopa Abakuma draudze, kas ir vienīgā popiešu draudze visā Baltijā, kas atzīst Belajakriņicas hierarhiju (Krievijas Pareizticīgā vecticībnieku baznīca).

Vecticībnieku draudzes LatvijāLabot

Latvijā ir reģistrētas 65 vecticībnieku draudzes.[8]

Nr. Draudze Adrese
1. Aščuku vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Dubnas pagasts, Aščuki
2. Bližņevas vecticībnieku draudze Ludzas novads, Rundēnu pagasts, Bļižņeva
3. Bondarišķu vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Maļinovas pagasts, Bondariški
4. Borisovas vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Kruki
5. Dagdas vecticībnieku draudze Dagdas novads, Dagda, Ludzas iela 6
6. Daniševkas vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Višķu pagasts, Daniševka
7. Daugavpils Gajoka vecticībnieku draudze Daugavpils, Jaunā iela 5
8. Daugavpils Niderkunu vecticībnieku draudze Daugavpils, Vaboļu iela 6
9. Daugavpils Vecpilsētas vecticībnieku draudze Daugavpils, Līksnas iela 38
10. Eglaines vecticībnieku draudze Ilūkstes novads, Eglaines pagasts, Eglaine, Liepu iela 14
11. Endzeļu vecticībnieku draudze Krustpils novads, Mežāres pagasts, "Endžeļi"
12. Folvarkas vecticībnieku draudze Aglonas novads, Kastuļinas pagasts, p/n Kapiņi
13. Grīvas vecticībnieku draudze Daugavpils, Sēlijas iela 56
14. Gurilišķu vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Gurilišķi, p/n Subinaite
15. Ilūkstes vecticībnieku draudze Ilūkstes novads, Ilūkste, Strēlnieku iela 52
16. Ismeru vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Lūznavas pagasts, Ismeri
17. Jēkabpils vecticībnieku draudze Jēkabpils, Viestura iela 15
18. Jelgavas vecticībnieku draudze Jelgava, Bauskas iela 8
19. Kalnciema vecticībnieku draudze Jelgavas novads, Kalnciems, Lielupes iela 37
20. Kampišku vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Kampišķi
21. Koroļevščinas vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Višķu pagasts, Korolevščina
22. Kostigovas vecticībnieku draudze Riebiņu novads, Silajāņu pagasts, Silajāņi
23. Kovaļovas vecticībnieku draudze Aglonas novads, Grāveru pagasts, Kovaļova
24. Krāslavas vecticībnieku draudze Krāslavas novads, Krāslava, Rīgas iela 135
25. Kristceļu vecticībnieku draudze Viļānu novads, Viļānu pagasts, Kristceļi
26. Krivānu vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Krivāni
27. Krivošejevas vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Biķernieku pagasts, Krivošejeva
28. Liepājas vecticībnieku draudze Liepāja, Oskara Kalpaka iela 87
29. Lipušķu vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Mākoņkalna pagasts, Lipuški
30. Līvānu vecticībnieku draudze Līvānu novads, Līvāni, Vecticībnieku iela 1
31. Lomu vecticībnieku draudze Riebiņu novads, Galēnu pagasts, Lomi
32. Lubaneca vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Višķu pagasts, Strodiški
33. Ludzas vecticībnieku draudze Ludzas novads, Ludza, Skolas iela 44
34. Makarovkas vecticībnieku draudze Riebiņu novads, Galēnu pagasts, Makarovka, p/n Lomi
35. Maltas-Borovkas vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Maltas pagasts, Malta, Smilšu iela 9
36. Maļutkinas-Judovkas vecticībnieku draudze Daugavpils, Ostrovska iela 7
37. Medumu vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Medumu pagasts, Medumi
38. Moskvinas vecticībnieku draudze Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina
39. Neivakenas vecticībnieku draudze Talsu novads, Virbu pagasts
40. Notru vecticībnieku draudze Viļānu novads, Viļānu pagasts, Notra
41. Pantilišķu vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Biķernieku pagasts, Panteļiški
42. Pļuskovas vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Rikavas pagasts, Pļuskova
43. Preiļu vecticībnieku draudze Preiļu novads, Preiļi, Jelgavas iela 33
44. Puderevas vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Audriņu pagasts, Pudereva
45. Rečeņu vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Čornajas pagasts, Rečeņi, Dukstigala p/n
46. Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze Rīga, Mazā Krasta iela 73
47. Rubenišķu vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Maļinovas pagasts, Rubeniški
48. Rudušķu vecticībnieku draudze Dagdas novads, Andzeļu pagasts, Ruduški
49. Skangeļu vecticībnieku draudze Riebiņu novads, Riebiņu pagasts, Skangeļi
50. Slostovkas vecticībnieku draudze Aglonas novads, Šķeltovas pagasts, Slostovka
51. Starodvorjas vecticībnieku draudze Aglonas novads, Aglonas pagasts, Starodvorje
52. Štikānu vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Štikāni
53. Subates vecticībnieku draudze Ilūkstes novads, Subate, Skolas iela 19
54. Tišinas vecticībnieku draudze Riebiņu novads, Rušonas pagasts, Tiša
55. Tiskādu vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, Tiskādi
56. Trestišku vecticībnieku draudze Krāslavas novads, Kalniešu pagasts, Trestiški
57. Uļjanovas vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Sakstagala pagasts, Uļjanova
58. Vainovas vecticībnieku draudze Rēzeknes novads, Feimaņu pagasts, Vainova
59. Ventspils vecticībnieku draudze Ventspils, Saldus iela 1-43
60. Viļānu vecticībnieku draudze Viļānu novads, Viļāni, Jersikas iela 40
61. Vilcānu vecticībnieku draudze Riebiņu novads, Stabulnieku pagasts, Stabulnieki
62. Viļkeļu vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts
63. Voitišku vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Voitiški
64. Volodinas vecticībnieku draudze Daugavpils novads, Laucesas pagasts, Volodina
65. Daugavpils Jaunbūves pirmā vecticībnieku draudze Daugavpils, Puškina iela 16a

AtsaucesLabot

 1. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2017. gada 9. augustā. Skatīts: 2017. gada 1. augustā.
 2. «Arhivēta kopija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2017. gada 18. jūlijā. Skatīts: 2017. gada 2. augustā.
 3. «Reliģiju enciklopēdija». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2008. gada 2. martā. Skatīts: 2009. gada 22. decembrī.
 4. «Центральный Совет Древлеправославной Поморской Церкви Латви». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2009. gada 20. aprīlī. Skatīts: 2009. gada 22. decembrī.
 5. «saeima.lv». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 5. martā. Skatīts: 2009. gada 22. decembrī.
 6. www.staroverec.lv Archived 2009. gada 20. aprīlī, Wayback Machine vietnē. (krieviski)
 7. «Matvejs Kuzņecovs». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2016. gada 13. martā. Skatīts: 2015. gada 24. janvārī.
 8. lursoft.lv[novecojusi saite]

Ārējās saitesLabot