Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Salas novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Salas novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Salas pagastsLabot

    Priednieku senkapi
Adrese: Salas pagasts (pie Priedniekiem)
Aizsardzības numurs: 933   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Stuburu apmetne
Adrese: Salas pagasts (pie Stuburiem)
Aizsardzības numurs: 934   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Sēlpils pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Sēlpils pilskalns
Adrese: Sēlpils pagasts (Daugavas salā pret Sēlpils luterāņu baznīcu)
Aizsardzības numurs: 940   Saites:  !    
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Babrānu pilskalns
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Babrāniem)
Aizsardzības numurs: 942   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Pormaļu Sudrabkalns
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Pormaļiem)
Aizsardzības numurs: 958   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Strūves ģeodēziskā loka punkts "Arbidāni"
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Arbidāniem)
Aizsardzības numurs: 8983   Saites:  !  
Apraksts: 1828. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
    Strūves ģeodēziskā loka punkts "Daborkalns"
Adrese: Sēlpils pagasts (Taborkalns)
Aizsardzības numurs: 9217   Saites:   
Apraksts: 1824. valsts nozīmes industriālais piemineklis.
    Avenu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Aveniem)
Aizsardzības numurs: 941   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Jozupu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltezeriem)
Aizsardzības numurs: 943   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baltiņu apmetne I un Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 944   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baltiņu apmetne II
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 945   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Baltiņu svētavots
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Baltiņiem)
Aizsardzības numurs: 946   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kukaiņu senvieta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie bij. Kukaiņiem)
Aizsardzības numurs: 947   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Dārziņu viduslaiku kapsēta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Dārziņiem)
Aizsardzības numurs: 948   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Čakstēnu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Čakstēniem)
Aizsardzības numurs: 949   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
  Ezernieku Velna akmens - kulta vieta
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Ezerniekiem)
Aizsardzības numurs: 950   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Gretu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Gretēm)
Aizsardzības numurs: 951   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Priekšānu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Grīvniekiem (Priekšāniem))
Aizsardzības numurs: 952   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ķilānu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Ķilāniem)
Aizsardzības numurs: 953   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Īlenānu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Īlenāniem)
Aizsardzības numurs: 954   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Krustlīču senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Krustlīčiem)
Aizsardzības numurs: 955   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Lejasplāteru senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Lejasplāteriem)
Aizsardzības numurs: 956   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Magoņu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Magonēm)
Aizsardzības numurs: 957   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Vizbuļu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Sēlpils luterāņu baznīcas)
Aizsardzības numurs: 959   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Sidrabiņu senkapi
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Sidrabiņiem (Jērcēniem))
Aizsardzības numurs: 960   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Speldžu apmetne
Adrese: Sēlpils pagasts (pie Speldžiem)
Aizsardzības numurs: 961   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.