Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ciblas novadā

Wikimedia projekta saraksts

Šajā lapā apkopoti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Ciblas novadā.

Map mag.png
Kultūras pieminekļu karte

Šis saraksts tiek veidots no Vikidatiem, to periodiski atjaunina bots.

Blontu pagastsLabot

    Blontu viduslaiku kapsēta
Adrese: Blontu pagasts, Blonti
Aizsardzības numurs: 1503   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Čenčevas senkapi
Adrese: Blontu pagasts (pie Goliševas pagasta Čenčevas)
Aizsardzības numurs: 1504   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Ciblas pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Eversmuižas Svētā Andreja Romas katoļu baznīca
Adrese: Ciblas pagasts, Cibla
Aizsardzības numurs: 6459   Saites:  !    
Apraksts: 1771. 19. gs. s., 1871. valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
    Altāra mensa ar tabernākulu
Adrese: Ciblas pagasts, Cibla (Eversmuižas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3966   Saites:  !  
Apraksts: 18.gs.IIp. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Altāra retabls
Adrese: Ciblas pagasts, Cibla (Eversmuižas katoļu baznīcā)
Aizsardzības numurs: 3967   Saites:  !  
Apraksts: 19.gs.s. valsts nozīmes mākslas piemineklis.
    Tjabku senkapi
Adrese: Ciblas pagasts (bij. Britikos (Tjapkos))
Aizsardzības numurs: 1508   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ciblas (Djatlovkas) senkapi
Adrese: Ciblas pagasts (pie Djatlovkas mežsarga mājām)
Aizsardzības numurs: 1512   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Degteru pilskalns (Silene)
Adrese: Ciblas pagasts, Degteri
Aizsardzības numurs: 1509   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Kivtu senkapi
Adrese: Ciblas pagasts, Kiuti
Aizsardzības numurs: 1609   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Ciblas Kapu kalns - pilskalns un senkapi
Adrese: Ciblas pagasts, Kozlovski (Ciblas upes labajā krastā)
Aizsardzības numurs: 1511   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Verņu senkapi
Adrese: Ciblas pagasts, Vierņi
Aizsardzības numurs: 1611   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Voloju senkapi
Adrese: Ciblas pagasts, Voloji
Aizsardzības numurs: 1513   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
 
Ielādēt vēl attēlus
Galerija
  Ķīšu kalns - pilskalns ar apmetni
Adrese: Ciblas pagasts, Šalupinki
Aizsardzības numurs: 1606   Saites:  !   
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Budjankas apmetne
Adrese: Ciblas pagasts, Šalupinki (Lielā Ludzas ezera Z krastā, Budjankas pussalā)
Aizsardzības numurs: 1607   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Līdumnieku pagastsLabot

 
Ielādēt vēl attēlus
  Peiteļu pilskalns (Purva saliņa)
Adrese: Līdumnieku pagasts (Peiteļu ezera R krastā)
Aizsardzības numurs: 1542   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Čižiku viduslaiku kapsēta
Adrese: Līdumnieku pagasts, Čižiki
Aizsardzības numurs: 1540   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Pušmucovas pagastsLabot

    Bondarevas krustakmens
Adrese: Pušmucovas pagasts (starp Zvirgzdenes pag. Mjakišiem un bij. Bondarevu)
Aizsardzības numurs: 1586   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Zvirgzdenes pagastsLabot

    Cirmas senkapi
Adrese: Zvirgzdenes pagasts (Cirmas ezera A krastā)
Aizsardzības numurs: 1605   Saites:  !  
Apraksts: valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
    Seļekovas apmetne
Adrese: Zvirgzdenes pagasts (Lielā Ludzas ezera krastā, Seļekovas ragā)
Aizsardzības numurs: 1610   Saites:  !  
Apraksts: vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Automātiski ģenerētā saraksta beigas.