Vadakstes līdzenums ir līdzenums Latvijas dienvidrietumu daļā, Saldus novada dienvidos. Tā pamatu veido lēzens pamatiežu pacēlums, virs kura atrodas plāna kvartāra nogulumu sega. Reljefs vienmuļš, viļņots, vietām ir ledāju kušanas ūdeņu veidotās ielejas. Interesants ir Vadakstes drumlinu lauks, kurš sākas rietumos no Bēnes un beidzas Lietuvas teritorijā. Drumlini izstiepti galvenokārt rietumu - austrumu un ziemeļrietumu - dienvidaustrumu virzienā. Tie ir apmēram 0,5 - 3 km gari un 250 - 1000 m plati. Starpdrumlinu ieplakās atrodas upju (Vadakstes, Zaņas un Ezeres) ielejas vai arī tās ir pārpurvotas. Klimats līdzinās Rietumkursas augstienes dievniddaļas klimatam. Mežos aug bērzi, apses, liepas, ozoli. Pļavas atrodas starppauguru ieplakās un upju ielejās. Labi iekopti tīrumi ir ap Ezeri un Ventas tuvumā. [1]

Piezīmes un atsauces

labot šo sadaļu
  1. A. Rudovics, T. Rudovica. Latvijas fiziskā ģeogrāfija, 1995, 137. lpp.