Uzlecošā mezgla garums ir viens no orbītu raksturojošiem elementiem. To izmanto, lai matemātiski aprakstītu debess ķermeņa orbītas plaknes orientāciju attiecībā pret atskaites plakni. Saules sistēmas debess ķermeņiem tas ir leņķiskais attālums starp pavasara punktu un orbītas uzlecošo mezglu, mērīts pa ekliptiku no pavasara punkta pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.

Orbītas elementi

Uzlecošā mezgla garumu mēra grādos un apzīmē ar ☊.