Tilžas vidusskola

Tilžas vidusskola ir Balvu novada izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. Tā atrodas Raiņa ielā 15 Tilžā, Tilžas pagastā. Tilžas vidusskolas internāts atrodas Pārupes ielā 4, bet pirmsskolas izglītības grupas darbojas Dārza ielā 1 un Vectilžā. Tilžas vidusskolas speciālā klase darbojas ēkā Vidzemes ielā 2b Balvos.[1]

VēstureLabot

Līdz 1940. gadam Tilžā bija divas pamatskolas, kas bija nosauktas pulkveža Kalpaka vārdā (10 skolotāji) un brāļu Skrindu vārdā (8 skolotāji).[2] Tilžas vidusskolu nodibināja 1950. gadā. Kopš 1991. gada skola atrodas Raiņa ielā 15. 2014. gadā pabeidza ēku rekonstrukciju. 2019. gadā Tilžas vidusskola pārņēma arī likvidēto internātpamatskolas un pirmsskolas izglītības programmu.

Izglītības programmasLabot

  • pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111)
  • pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

AtsaucesLabot

  1. tilzasvsk.mozello.com
  2. Latviešu konversācijas vārdnīca. XXI. sējums. Rīga : Anša Gulbja izdevniecība. 42 878. sleja.