Latīņu pagodinājumi

(Pāradresēts no Summa cum laude)

Latīņu pagodinājumi ir vārdu savienojumi latīņu valodā, kas norāda uz izcilības pakāpi, cilvēkam pabeidzot vidējo vai augstāko izglītību.

Pastāv šādi latīņu pagodinājumi (pieaugošā secībā pēc nozīmes):

  • cum laude (ar pagodinājumu)
  • magna cum laude (ar lielu pagodinājumu)
  • insigni cum laude (ar ievērojamu pagodinājumu)
  • maxima cum laude (ar maksimālo pagodinājumu)
  • summa cum laude (ar vislielāko pagodinājumu)
  • egregia cum laude / eximia cum laude (ar sevišķu pagodinājumu)

Tāpat pastāv nepagodinošās atzīmes rite (apmierinoši) un sub omni canone (zemāk par jebkuru normu).

Izcilības pakāpes mēdz tikt norādītas diplomos. Latīņu pagodinājumi tika ieviesti 1869. gadā Hārvarda Universitātē, no kurienes tie pēc tam izplatījās Anglijā un citās valstīs. Pagodinājumu sistēma dažādās augstskolās ir atšķirīga (tostarp dažās valstīs ir citi pagodinājumi).[1]

  1. «What are Latin Honors?». gpacalculator.io. Skatīts: 04.09.2021.