Stiprā mijiedarbība

(Pāradresēts no Stiprais kodolspēks)

Stiprā mijiedarbība ir stiprākais no četriem fundamentālajiem spēkiem dabā. Tas satur kopā kvarkus protonos un neitronos, bet atoma kodolā satur protonus un neitronus. Stiprā spēka nesējdaļiņa (bozons) ir gluons.