Starptautiskā kodolnegadījumu skala

Starptautiskā kodolnegadījumu skala ir skala kodolnegadījuma radīto drošības draudu izvērtēšanai. To 1990. gadā ieviesa Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra. Skalai ir septiņas pakāpes, no kurām katra nākamā ir desmitreiz nopietnāka kā iepriekšējā. Ar 6. pakāpi pagaidām novērtēts tikai viens negadījums — Kištimas katastrofa, savukārt ar 7. pakāpi divi negadījumi — Čornobiļas AES katastrofa un Fukušimas I AES avārija. Negadījumi, kas nerada apdraudējumu, tiek vērtēti ar 0. pakāpi vai kā ārpus skalas esoši. Tomēr kodolnegadījumu nopietnību ir diezgan sarežģīti izvērtēt, tāpēc novērtējums parasti tiek piešķirts labu laiku pēc negadījuma un maz ietekmē glābšanas darbus. Bieži vien organizācija, kurā noticis kodolnegadījums, sniedz provizorisku novērtējumu pēc tam, kad to apstiprinājusi atbildīgā valsts aģentūra.