Somijas Strādnieku galvenā padome

Somijas Strādnieku galvenā padome (somu: Työväen pääneuvosto) bija Somijas Sociālistiskās Strādnieku Republikas augstākā varas institūcija, kuras mērķis bija kontolēt izpildvaru (Somijas Tautas pilnvaroto padomi). Pēc izveidotāju ieceres tai bija jākļūst par Sarkanās Somijas parlamentu.

Precīzs padomes izveides datums nav zināms. Pirmoreiz tā pieminēta 1918. gada 28. janvāra Tautas pilnvaroto padome deklarācijā "Somijas strādniekiem un pilsoņiem!". Strādnieku galvenā padomes pirmā sēde notika 12. vai 14. februārī.

Sākotnēji Strādnieku galvenā padome sastāvēja no 35 locekļiem, vēlāk to skaits tika palielināts līdz 40. Padomē nenotika vēlēšanas, bet pēc kvotu sistēmas pārstāji tika nosūtīti no vairākām strādnieku organizācijām. organizācijām bija tiesības atsaukt savus pārstāvjus. Padomē ietilpa:

Par Strādnieku galvenās padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts 1917. gada streiku komitejas loceklis, pārvadātāju arodbiedrības sekretārs Valfrids Pertile.

Padomē tika izveidotas piecas komitejas: konstitūcijas, likumdošanas, finanšu, kara un tautsaimniecības un ārlietu. Konstitūcijas komiteja līdz 18. februārim bija sagatavojusi konstitūciju, kura tika pieņemta 22. februārī. Lai arī pēc konstitūcijas augstākā vara piederēja Strādnieku galvenajai padomei, reāli Sarkanajā Somijā vara piederēja Tautas pilnvaroto padomei.

Skatīt arī Labot