Semīti

vienots termins etniskājām grupām, kas runā semītu valodās

Semīti ir vienots termins etniskājām grupām, kas runā semītu valodās. Par semītiem sauca senās tautas Tuvajos Austrumos, kā asīriešus, feniķiešus, arābus, sīriešus un ebrejus. Terminu 1780. gados ieviesa vācu valodnieki, lai šīs tautas atdalītu no Kaukāza tautām. Nosaukums ‘semīti’ ir radies no Bībeles personāža Noasa dēla Šema vārda.

Semītu valodu izplatība sakrīt ar semītu tautu izplatības areālu

Aizspriedumi vai diskriminējoša attieksme pret semītiem ir antisemītisms. Antisemītismā galvenokārt negatīva izpausme ir pret ebrejiem.

Ārējās saites labot šo sadaļu