Rietumu pasaule

(Pāradresēts no Rietumu valstis)

Rietumu pasaule (arī Rietumi, Rietumu kultūra, Rietumvalstis, Rietumu civilizācija) ir termins, kuram ir dažādas no lietošanas konteksta (vēstures perioda, reģiona, sociālās situācijas un citiem aspektiem) atkarīgas nozīmes. Vienkāršoti Rietumu pasaule ir kulturālo, politisko un ekonomisko pazīmju kopums, kas apvieno Rietumu pasaules valstis, un izdala tās uz citu pasaules valstu fona.

Rietumu pasaules valstis Eiropā pēc Semjuela Hantingtona.

Rietumu pasaules koncepcijas pirmsākumi tiek saistīti ar Senās Grieķijas un Senās Romas civilizācijām Eiropā, kristietības rašanos un izplatīšanos, Lielo Shizmu 11. gadsimtā, kuras rezultātā notika kristietības sašķelšanās rietumu un austrumu daļās. Pēc viduslaikiem nozīmīgu iespaidu uz Rietumu kultūru izdarīja Renesanse un Apgaismības laikmets. 18. un 19. gadsimtā pateicoties ekspansīvajam koloniālismam Rietumu pasaule izvērsās ārpus Eiropas robežām. Jēdziens Rietumu pasaule ieguva politisku pielietojumu kā pretstatījums Padomju blokam Aukstajā karā. Mūsdienu politiskajā un kulturālajā izpratnē ar Rietumu pasauli saprot Rietumeiropu, Ziemeļameriku, Austrāliju un Jaunzēlandi. Vairākas Centrāleiropas un arī Austrumeiropas valstis pēc Aukstā kara ēras beigām kulturāli un politiski ir tuvinājušās vai jau kļuvušas par Rietumu pasaules daļu, tomēr strikta valstu kategorizēšana pēc to nacionālajām robežām joprojām rada zināmas problēmas šajā jautājumā.