Reinoldsa skaitlis

Reinoldsa skaitlis ir bezdimensionāls skaitlis, kas raksturo viskoza šķidruma vai gāzes plūsmu un rāda attiecību starp inerces spēku un berzes spēku. Šis skaitlis raksturo plūsmas dabu (lamināra vai turbulenta). Tas nosaukts par godu britu inženierim Osbornam Reinoldsam.

AprēķināšanaLabot

Šķidruma vai gāzes plūsmai Reinoldsa skaitli aprēķina pēc formulas

 

kur

  •   — vielas blīvums (kg/m3),
  •   — vidējais plūsmas ātrums (m/s),
  •   — objekta raksturīgais izmērs (m),
  •   — vielas dinamiskā viskozitāte (Pa·s),
  •   — vielas kinemātiskā viskozitāte (m2/s), ν = μ / ρ.

Ja objektu aptek šķidrums vai gāze, tad par raksturīgo izmēru l parasti izvēlas objekta garumu vai platumu. Ja šķidrums pārvietojas pa cauruli, tad izmanto caurules diametru (ja caurules šķērsgriezums nav apaļš, tad lieto ekvivalento diametru).

NozīmeLabot

Reinoldsa skaitļa izteiksmē skaitītājs ρvl raksturo inerces spēku un saucējs μ raksturo berzes spēku. Pie mazām   vērtībām plūsma ir lamināra, pie lielām   vērtībām plūsma ir turbulenta. Pie vidējām vērtībām ir pārejas režīms.   vērtība, pie kuras plūsma pāriet no lamināras turbulentā ( ), ir atkarīga no plūsmas apstākļiem un ir jānosaka eksperimentāli.