Re mažors

Re mažors ir uz re nots balstīta mažora tonalitāte, kas sastāv no skaņām re, mi, fa, sol, la, si un do. Re mažora paralēlā tonalitāte ir si minors, bet vienvārda tonalitātere minors.

Re mažors
D-major b-minor.svg
Paralēlā tonalitāte Si minors
Vienvārda tonalitāte Re minors
Dominantes tonalitāte La mažors
Subdominantes tonalitāte Sol mažors
Sastādošās skaņas
Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do