Rīgas Politehniskais institūts

Rīgas Politehniskais institūts bija uz Rīgas Politehniskās augstskolas bāzes 1896. gadā izveidota augstskola (RPI), kuru 1918. gadā pārveidoja par Baltijas Tehnisko augstskolu, bet 1919. gadā par Latvijas Augstskolu. 1958. gadā to atdalīja no Latvijas Valsts universitātes kā patstāvīgu augstskolu, bet 1990. gadā pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti.