Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums

(Pāradresēts no Priekuļu tehnikums)

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ir profesionālās izglītības kompetences centrs, kurš izveidots 2019. gadā, apvienojot Priekuļu tehnikumu un Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidusskolu. Tā viena daļa atrodas Priekuļos, otra — Cēsu pilsētā. Tehnikums dod iespēju iegūt ne tikai profesionālo sagatavotību, bet arī iespēju nodarboties ar sportu, māksliniecisko pašdarbību, piedalīties dažādos novadu un valsts organizētos konkursos un olimpiādēs.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums


Tehnikuma galvenā ēka (Aleksandrs Vanags, 1913)
Valsts Karogs: Latvija Latvija
Dibināta 1910. gadā
Atrašanās vieta Egļu gatve 9, Priekuļi, Cēsu novads, LV 4126
Tips Tehnikums
Mājaslapa https://www.vtdt.lv

Apgūstamās profesijas Labot

Mācības pēc pamatskolas Labot

 
Egļu gatve 9, Priekuļi
 
Egļu gatve 9, Priekuļi
 
Valmieras iela 19, Cēsis

Autotransports un mašīnzinības

 • Automehāniķis
 • Autovirsbūvju remontatslēdznieks

Kokizstrādājumu izgatavošana un dizains

 • Mēbeļu galdnieks
 • Apģērbu dizainera asistents
 • Produktu dizainera asistents
 • Datorizētu kokapstrādes iekārtu operators

Būvniecība

 • Namdaris
 • Apdares darbu tehniķis
 • Arhitektūras tehniķis
 • Elektrotehniķis
 • Inženiersistēmu būvtehniķis

IT, datorsistēmas un telekomunikācijas

 • Programmēšanas tehniķis
 • Datorsistēmu tehniķis
 • Telekomunikāciju tehniķis

Lauksaimniecība

 • Augkopības tehniķis
 • Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Ēdināšanas pakalpojumi

 • Pavārs

Mācības neklātienē Labot

Lauksaimniecība

 • Augkopības tehniķis

Tehnikuma vērtības Labot

Profesionalitāte jeb meistarība darbos un vārdos

Sadarbība jeb dalīšanās, mācīšanās un strādāšana, sniedzot atbalstu cits citam

Atbildība jeb pienākuma apziņa par individuālu un kolektīvu rīcību, lēmumiem un to rezultātiem

Tehnikuma vīzija Labot

Eiropas līmeņa profesionālās izglītības izcilības centrs

Tehnikuma misija Labot

Vadošā mācību iestāde Latvijā, kas nodrošina konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanu, realizējot kvalitatīvas, ilgtspējīgas un inovatīvas mācību programmas

Vēsture Labot

 
Priekuļu lauksaimniecības vidusskola (ap 1930).

Pirmsākumi Labot

1906. gada septembrī Rīgā notika Vidzemes lauksaimniecības biedrību pārstāvju sanāksme, kas nolēma dibināt lauksaimniecības skolu un skolas organizēšanu uzticēt tikko izveidotajai Centrālbiedrībai. 1908. gadā Centrālbiedrība uzsāka plašu ziedojumu vākšanu, lai iegūtu līdzekļus skolas ēkas celtniecībai un inventāra iegādei. Tajā pašā gadā tika nokārtotas formalitātes zemes iegādei skolas ēkas celtniecībai un 1909. gada 15. februārī pilnsapulce zemes pārņemšanu apstiprināja. 1909. gada 6. maijā tika pieņemts lēmums dibināt zemākā tipa trīsgadīgu skolu, lai izaudzinātu labus lauksaimniekus.[1]

1910. gada 20. septembrī Priekuļos atvēra viengadīgus lauksaimniecības kursus (vadītājs agronoms J. Bickis), kuru programma faktiski atbilda projektētās skolas 1. klasei. Jānis Bickis Priekuļu lauksaimniecības skolā nostrādāja līdz 1933. gadam.

1911. gada 6. jūlijā apstiprināja skolas statūtus un par tās priekšnieku (direktoru) iecēla agronomu Edgaru Zemeli. 1912. gadā pēc arhitekta Aleksandra Vanaga projekta sāka būvēt skolas ēku (tagad t.s. veco mācību korpusu), ko nodeva ekspluatācijā 1913. gadā. 1919. gada 21. janvārī skolēnu, darbinieku un skolotāju kopsapulce nolēma pārveidot skolu par vidējo lauksaimniecības mācību iestādi (četrgadīgs apmācības kurss).

Lauksaimniecības vidusskola Labot

1919. gada februārī Zemkopības komisariāts izveidoja Priekuļu lauksaimniecības institūtu, kura sastāvā ietilpa trīsgadīgā Priekuļu lauksaimniecības vidusskola, ziemas kursi pieaugušajiem, Baltijas mašīnu izmēģinājumu stacija, bio-entomoloģijas stacija, lauksaimniecības izmēģinājumu un selekcijas stacija, zemes kultūras birojs. Institūts pastāvēja līdz 1922. gadam. Otrā pasaules kara laikā 1941. gadā uz laiku skolā ierīkoja lazareti Vermahta karaspēka vajadzībām, līdz minimumam samazināja mācību laiku. 1944. gada rudenī vācieši Priekuļus atstāja, aizvezdami līdzi daļu inventāra, bet nepaspēja uzspridzināt ēkas.

Lauksaimniecības tehnikums Labot

1944. gadā skola atsāka darbību kā Priekuļu lauksaimniecības tehnikums. 1946. gada 1. septembrī tajā atvēra lauksaimniecības mehanizācijas nodaļu. 1951. gadā sāka darboties neklātienes nodaļa divās tehnikuma pamata specialitātēs: lauksaimniecības mehanizācija un automobiļu tehniskā apkalpošana un remonts. 1961. gadā atvēra automobiļu tehniskās apkalpošanas un remonta nodaļu. Tehnikumā kādu laiku darbojās arī lauksaimniecības elektrifikācijas nodaļa (1950—1958), praktiķu — mehāniķu nodaļa (1953—1960), lopkopības mehanizācijas un elektrifikācijas nodaļa (1965—1972). 1989. gadā sāka gatavot lauksaimniecības produkcijas ražošanas speciālistus, pēc tam tos pārdēvēja par lauksaimniecības speciālistiem.

1995. gadā tehnikums uzsāka apmācību uzņēmējdarbībā ar specializāciju agrārajā ekonomikā. Šajā gadā uzņēma arī meitenes sekretāru apmācībai. 2010. gada 3. jūlijā Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums svinēja 100 gadu jubileju kopš Priekuļos uzsākta lauksaimniecības speciālistu apmācība. 100 gadu laikā to bija beiguši vairāk kā 8600 skolēnu.

Valsts tehnikums Labot

2011. gada 1. martā Ministru kabinetā apstiprināja IZM sagatavotos Ministru kabineta rīkojuma projektus par profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju, kuri paredzēja reorganizēt Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu un Jāņmuižas profesionālo vidusskolu, izveidojot Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumu. Tas sāka darbu 2011. gada 1. septembrī, bet 2014. gada 1. februārī to pārdēvēja par Priekuļu tehnikumu un piešķīra profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums Labot

Priekuļu tehnikums reorganizēts ar Ministru Kabineta 2019. gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 27 "Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu". Ar šo rīkojumu Cēsu pašvaldības mācību iestāde tiek nodota Izglītības un zinātneds ministrijas padotībā esošajam Priekuļu tehnikumam. Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma nolikums apstiprināts 2019. gadā.[2]

Darbinieki Labot

Direktori

 • Pavisam reģistrēti — 20

Pasniedzēji

 • Pavisam reģistrēti — 546
 • Pavisam strādājoši — 65

Tehniskie darbinieki

 • Pašlaik strādājoši — 36

Muzejs Labot

Darbības pamatvirzieni

 • Sarakste ar priekuliešiem, rosinot viņu atmiņu un mudinot tās izlikt uz papīra, lai tās saglabātos skolas muzejā.
 • Savākto materiālu apkopošana pa izlaidumu gadiem un izlikt apskatīšanai.
 • Salidojumu organizēšana.
 • Jubileju atzīmēšana.
 • Absolventu darbības popularizēšana audzēkņu vidū.
 • Muzejā notikušo pasākumu atspoguļošana rajona avīzē.
 • Absolventu iesaistīšana skolas darba uzlabošanā.
 • Tematisku sapulču organizēšana audzēkņu interešu loka paplašināšanai, izmantojot muzejā uzkrātos materiālus.
 • Materiālu izstādes un tematiskās kursu sapulces, veltītas 16. marta Leģiona dienas atcerei, 25. marta deportāciju atcerei. 11. novembra Lāčplēša dienas atcerei un 18. novembra Latvijas dzimšanas dienas atcerei.
 • Materiālu sagatavošana par dažādiem tematiem, atkarībā no audzēkņiem uzdoto projektu tematikas.
 • Materiālu apkopošana par mūsu absolventiem un mācībspēkiem, kuru darbība ir novērtēta piešķirot augstākos valdības apbalvojumus.
 • Materiālu apkopošana arī par Cēsu rajona iedzīvotājiem, kuru darbība ir novērtēta piešķirot augstākos valdības apbalvojumus.

Absolventi Labot

Literatūra Labot

 • Īrisa Uldriķe. Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums atskatās uz saviem 100. Priekuļu Novada Vēstis, Informatīvais izdevums 7 (8), 2010. gada 28. jūlijā. Priekuļi : Priekuļu novada pašvaldība, 2010.
 • Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums pošas 100 gadu jubilejai. Izglītības un Zinātnes ministrijas informatīvais izdevums Nr.30, 31.05.2010. Rīga : Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, 2010.
 • Priekuļu tehnikuma vienpadsmit desmitgades. 1910 - 2020. Daugavpils, 2020. ISBN 978-9934-8576-6-9

Atsauces Labot

Ārējās saites Labot